Georg Johannesen-seminaret 2016

Det er nå et halvt århundre siden Georg Johannesen var på høyden av sitt virke som lyriker.

Georg Johannesen-seminaret 2016

Vi feirer hans berømte diktbok ARS MORENDI ELLER DE SYV DØDSMÅTER (1965) med teaterframføring, foredrag og paneldiskusjon om forholdet mellom lyrikk og samfunn. «Lyrikken er dypest forpliktet overfor samfunnet når den ikke taler det etter munnen» (Theodor W. Adorno, «Tale om lyrikk og samfunn»). «Diktningen begynner på den andre siden av umuligheten av å si noe. [...] Jeg har aldri forstått at Ars moriendi ikke er pensum for eksempel i psykiatri og sykepleie, eller i andre former for forebyggende helsetjenester» (Georg Johannesen).

Årets seminar åpner med en introduksjon til Ars moriendi ved møteleder Amund Børdahl. Så blir diktboken fremført i sin helhet som dramatisk monolog av skuespiller Lasse Lindtner, til akkompagnement av nyskrevet musikk ved Anette Röde Hagnell fra Grenland Friteater. Litteraturkritiker Arne Borge tar i et foredrag for seg resepsjonen av Ars moriendi - med kritisk blikk også på forfatterens egne uttalelser om hvordan den skal leses. Seminaret avsluttes med en «Samtale om lyrikk og samfunn» ved litteraturforsker Marit Grøtta og poetene Øyvind Berg og Anne Helene Guddal. Middag om kvelden.

Her finner du alle detaljer om programmet og lenke til billettkjøp

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa