Fakta om fiksjon

Hva er det vi gjør når vi tilgir et annet menneske, og hva er det tilgivelse gjør med oss, enten vi tilgir eller blir tilgitt? Forfatteren Mirjam Kristensens romankarakter møter teolog og sakprosaforfatter, Paul Leer- Salvesen til samtale på Kafè Strandhaven. Tematikken for samtalen vil nettopp dreie seg om tilgivelse, men også om skyld.

Fakta om fiksjon

Mirjam Kristensens romaner handler ofte om at livet er skjørt, om en form for forsvinning, at noe blir borte. I sin siste roman, «Et rikt liv», skriver hun seg også inn i ensomhet, skyld og skam. Men i alle bøkene finner karakterene noe som gjør at det kan leve videre, uten det som er borte. Hvordan gjør de det? Handler det om å bære skyldfølelse og å tilgi? Det er dette temaet Mirjam Kristensen og Paul Lee- Salvesen skal snakke om.

I boken «Et rikt liv» møter vi Dahlia som har lang trening i å fortrenge alt som er vanskelig. Hun kan fokusere på små ting, som hva hun skal ha til middag, eller store ting, som Holocaust, men en dag skjer det noe som Dahlia ikke greier å fortrenge. En ung jente på sykkel blir nedkjørt av en bil. Bilen kjører videre. Kun to vet om det: Dahlia og naboen Isak. Den ene har gjort det, den andre er vitne. Slik oppstår et skjebnefelleskap. Skal de snakke om det som har skjedd? Hvordan skal de forholde seg til skyld og tilgivelse? Dahlia opplever at hun må ta stilling til vanskelige spørsmål og dette blir ikke lettere etter at Isak dør.

I et intervju med Klassekampen sier Mirjam Kristensen om «Et rikt liv»: «Løfter vi blikket, så er vi alle på en eller annen måte skyldig. At vi lever gode og bekymringsløse liv her i Norge, har kanskje den konsekvensen at noen andre i verden lever tilsvarende dårlig liv. Slike ting. Så ja, jeg mener at vi på en eller annen måte må ta ansvar for dette, i stedet for å velge å la være å tenke. Kanskje det er erkjennelsen i denne boka? … Det er vel en klisjé i begravelsestaler, det at den avdøde hadde «et rikt liv». Men hva er egentlig dette rike livet? Handler det om lykke og følelse av fornøydhet, eller kan det vonde også være en del av et rikt liv? Jeg tror vi må tørre å gå inn i det vonde».

Paul Leer-Salvesen er professor ved Universitetet i Agder og forsker på teologi, etikk og kriminologi. Han har bakgrunn som journalist, voldsforsker og fengselsprest. Han har også skrevet en rekke fagbøker og fordypet seg i tematikk om skyld, tilgivelse og forsoning. I bøkene sine tar han opp spørsmål som: Hvordan er det overhodet mulig å nå frem til en forsoning etter vold og krenkelser? Hvilke forestillinger har vi egentlig om tilgivelse? Paul Leer-Salvesen leter etter ikke-volderlige løsninger både i strafferetten og teologien.

Fakta om fiksjon er en ny arrangementsserie fra Norsk Forfattersentrum Vestlandet, som vi har importert til Sørlandet. Her møter romanforfattere eksperter til samtale om bokas tema. Det er ikke språket og oppbyggingen som er viktigst, men innholdet. Hva handler dette om? Hva kan vi lære av denne romanen? Hva kan romanen tilføre som ekspertene ikke greier å formidle? Hva slags begrensinger har fiksjonen? Kan fiksjonen være misvisende? Denne gangen samarbeider vi med Filosofikafeen i Lillesand, og vi gleder oss til mange spørsmål og diskusjoner.

Maria Louise Engervik vil være samtaleleder.
Arrangementet er støttet av Aust-Agder Fylkeskommune og Fritt ord.