Dialog og dramatikk - en skrivesamling med Willy Walder

Norsk Forfattersentrum Midt-Norge og Teaterhuset Avant Garden inviterer til en serie skrivesamlinger om samtidsdramatikk. Opplegget er rettet mot folk i kunstfeltet som vil arbeide med dramatikk og scenetekst, og andre med særlig interesse for nye uttrykk i dramatikken.

Dialog og dramatikk - en skrivesamling med Willy Walder

Norsk Forfattersentrum Midt-Norge og Teaterhuset Avant Garden inviterer til en serie skrivesamlinger om samtidsdramatikk. Opplegget er rettet mot folk i kunstfeltet som vil arbeide med dramatikk og scenetekst, og andre med særlig interesse for nye uttrykk i dramatikken.
Dramatikken har endret seg mye de siste tiårene. Teaterforestillingen er blitt så mye mer enn å spille en tekst, for scenekunsten har ikke lenger sitt fokus i en fortelling med begynnelse, midte og slutt, eller tydelige karakterer med dybde og psykologi. Den har heller søkt inspirasjon i dans, musikk, billedkunst, film, litteratur, filosofi, pedagogikk, vitenskap, politikk – kort sagt, scenekunsten er en dialog mellom kunst og samfunn.

Om samlingene
Dramatikkens særpreg ligger i dialogen, men hvordan den uttrykker seg er langt fra gitt, verken i sine tekstlige eller sceniske former. Dialogene finner sted mellom ordene, mellom ulike språklige former, når ordene møter sine klanger, meninger, alle sine muligheter. Og videre når ordene møter kropper, i tekstens møte med et ensemble, med lys, lyd, scenografi og til slutt med publikum. Et fokus i samlingene vil derfor være å uttrykke i ord slike dialoger som åpner seg for de andre dialogene på veien mot forestillingen og publikum.

Tid og sted
Skrivesamlingene fordeles over tre helger, og foregår i lokalene til Norsk Forfattersentrum Midt-Norge (Bakkegata 1 i Trondheim). Opplegget avsluttes med åpne lesninger av tekstene på Teaterhuset Avant Garden.

Samlinger:
17.–18. mars kl. 11.00–15.00
21.–22. april kl. 11.00–15.00
26.–27. mai kl. 11.00–15.00

Åpen lesning:
9. juni kl. 19.00


Påmelding
Skriv et par linjer om deg selv, inkludert fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer. Legg ved en tekstskisse som skal utvikles videre på samlingene (5-20 sider). Maks 10 plasser.

Søknad sendes innen mandag 5. mars til midtnorge@forfattersentrum.no

Avgift
3 000/2 500 (ordinær/moderasjon)

Om samlingsleder
Samlingene blir ledet av dramatiker Willy Walder. Han har hatt premierer i Trondheim og Oslo, og i sine tekster forsøker han stadig å utvikle andre dramatiske uttrykk enn det konvensjonelle tillater.