Bærekraftsdag

Velkommen til bærekraftsdag på Munken under Arendalsuka!

Bærekraftsdag

Bærekraftsdagen inneholder musikk, film, forfattersamtale og foredrag som tar for seg ulike sider av kultur og bærekraft. Norsk Forfattersentrum Sørlandet har ansvar for en programpost med litteratur:
Munken, Arendal, kl. 13.-13.45

Forfatteren og forskeren som ville påvirke

Hvordan få alle til å kjenne på et ansvar for natur og klima?
Kan forfatteren påvirke? Kan forskeren aksjonere?

Debatten om klima og bærekraft går ofte over hodet på oss vanlige folk. Kan skjønnlitteraturen være med å gi oss et språk og bidra til engasjement for naturen? Kan forskning hjelpe oss til å forstå oss selv og endre oppførsel?

Forfatter Guri Sørumgård Botheim møter forsker Mikaela Vasstrøm til en samtale om bærekraft og litteratur, forskning og aksjonisme, og spørsmålet om hvilke veivalg vi må gjøre i den nære fremtid, er det nok med «økologisk modernisering» eller må det mer radikale endringer til?

Sentralt i samtalen står romanen Høgfjellsmeldinga. Her er handlinga lagt til Hjerkinn på Dovrefjell. Hvem har rett til å bruke fjellet og til hva? Dette er brennbart stoff i folkesjela. Romanen er inspirert av villreinen, som kom på Artdatabankens rødliste i 2021, av naturtap og naturrestaurering. I 2024 skal det komme en stortingsmelding om villrein. 2021–2030 er pekt ut som FNs tiår for restaurering av natur.

OM FORFATTEREN
Guri Sørumgård Botheim kommer fra Lesja og bor i Dovre. Hun er forfatter og rådgiver i Norsk Forfattersentrum. Guri debuterte i 2009 med romanen Ramstein pensionat sammen med søsteren Sigrid. De leverte i en tiårsperiode humortekster til Dag og Tid. I 2016 gav Guri ut Heime mellom istidene, ei diktsamling om hva det vil si å kjenne seg hjemme. Årets roman Høgfjellsmeldinga, er en poetisk pageturner om respekt for naturen og villreinen, om naturrestaurering og aksjonisme, om forelskelse og hevn.

OM FORSKEREN
Mikaela Vasstrøm er førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved UIA. Hun har forsket på natur og samfunnsrelasjoner og stilt spørsmål ved hvem sin stemme og kunnskap som blir hørt i balansen mellom samfunnsutvikling og naturvern. Hun har både jobbet med utfordringer og muligheter knyttet til villrein og bygdeutvikling, og i det siste har hun særlig forsket på konflikter knyttet til på vindkraft på land.

Arrangør: Norsk Forfattersentrum Sørlandet i samarbeid med Arena for bærekraft, Dirty Old Town, Musikkontoret SØRF, Scenekunst Sør, Agder Kunstsenter og Sørnorsk filmsenter.

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa