Årsmøtet 2019

KOM PÅ ÅRSMØTET! Det er viktig å være en del av det litterære felleskapet, å være med på å forme sin egen organisasjon, og å ha det moro mens du gjør det. Enten du har vært medlem siden 1968 eller i tre uker er du hjertelig velkommen.

Årsmøtet 2019

Kjære medlem!
Norsk Forfattersentrums årsmøte finner sted på Månefisken i Oslo Sagveien 23A, fredag 5. april klokken 18:00 presis. Dørene er åpne fra klokken 17.00 for registrering. Som vanlig avslutter vi med middag og kollegialt samvær.

Dagsorden og alle sakspapirer sendes ut to uker før årsmøtet. Vi minner om at du må betale medlemskontingenten for å ha stemmerett på årsmøtet.

KOM PÅ ÅRSMØTET!

Det er viktig å være en del av det litterære felleskapet, å være med på å forme sin egen organisasjon, og å ha det moro mens du gjør det. Enten du har vært medlem siden 1968 eller i tre uker er du hjertelig velkommen.

Påmeldingen kan gjelde enten bare årsmøtet, eller både årsmøte og middag.

Påmeldingsfrist er mandag 18. mars

Litt praktisk informasjon:

Forfattersentrum dekker billigste reisevei for reisende utenfor Oslo og Akershus, men det må meldes fra på påmeldingen, og reiseregning med bilag må være oss i hende senest 4 uker etter årsmøtet. Her må vi være strenge, så det er viktig å passe på fristen.

Forfattersentrum dekker også overnatting innen en viss grense, så lenge bostedet ditt er utenfor Oslo og Akershus. Skal du overnatte MÅ dette meldes fra på påmeldingen innen fristen, og vi bestiller rom for deg. Du kan ikke ordne med rom selv.
«Først til mølla»-prinsippet gjelder, og etter fristen er det uansett for sent. Om du får rom minner vi om at dette er en bindende påmelding. Vi har som regel mange på venteliste. Uteblir du fra rommet uten å gi beskjed, kan vi måtte fakturere deg kostnaden for rommet.

Er du medlem av NFFO og skal på deres årsmøte dagen etter (6.-7. april) trenger vi å vite det, av hensyn til koordineringen med NFFO.

Viktig:

Vi kommer også i år til kun å sende ut årsmeldingen som lenke. Vi kommer til å korte noe ned på gjennomgangen av den, og vi ber dere derfor om å lese den gjennom på forhånd og gjerne forberede spørsmål og innspill. Også i år kommer styret til å fremme noen lovendringsforslag, disse vil bli godt beskrevet i årsmøtepapirene dere får pr post.

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet.


Med vennlig hilsen, på vegne av administrasjonen og styret,
Ingvild Herzog, daglig leder og Mikkel Bugge, styreleder

Påmeldingsskjema

[contact-form-7 id="7989" title="Påmelding til årsmøtet"]

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa