"Å skrive for film og TV". Kurs med Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen

En innføring i klassisk manusskriving såvel som mer eksperimentelle håndgrep. Vi gjennomgår både dramaturgi, skriveteknikk og manusoppsett, og i tillegg får du to individuelle veiledningstimer. 8 kurskvelder. Kursperiode: 9. mars - 4. mai.

"Å skrive for film og TV". Kurs med Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen

På kurset gjennomgås både klassisk fortellerdramaturgi og mer eksperimentelle håndgrep. Deltakerne kan utvikle sitt eget prosjekt og får i tillegg to egne møter med kursleder for å følge opp manus som er i utvikling. Kurset går over 8 onsdager, fra 18-21 hver gang, med oppstart 2. mars.

Kursperiode: 9. mars - 4. mai.

Sted: Litteraturhuset (Riverton i 2. etg)

Pris: 4500,- for 8 kurskvelder + to individuelle veiledningstimer

10 plasser

KURSINNHOLD

På filmmanuskurset kan du sette deg inn i det grunnleggende som skal til for å skrive kort- og langfilmmanus. Vi går igjennom både dramaturgi, skriveteknikk og manusoppsett, og ser på hva som skiller et godt manus fra et dårlig. Håpet er at du selv har en idé til en historie, eventuelt at du får en, og at den i løpet av kurset kan utvikles til å bli et filmmanus/treatment.

Kurskveldene har følgende temaer:

-Hva skiller filmdramaet fra litteraturen og teateret?
-Hovedkarakterens vilje og problem.

-Manusoppsettet: Fra ide til ferdig manus (Synopsis, treatment, step out-line mv)

-Konflikter/plottpunkter
-Protagonister/antagonister
-Biografier

-Replikker kontra handling
-Enkeltscenen (i helheten)

-Plotdrevet kontra karakterdrevet film
-Eksperimentfilm

-Etter manus/storyboard osv.

Foruten selve kurset, settes det også av to egne møter mellom hver enkelt deltaker og kursleder hvor deltakerens aktuelle prosjekt kan utvikles videre. Alle får også med referater, som samlet, i praksis, er en bok i filmmanusskriving.

Kursleder Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen har gjort tretten filmer, deriblant to spillefilmer. Den siste , “De umoralske”, deltok høsten 2013 på Filmfestivalen i Toronto, som regnes for å være en av de viktigste festivalene i verden. Han har flere ganger vært gjestelærer i manusskriving på Nordland Kunst- og Filmfagskole og er også årlig sensor for filmelevene på Westerdals.

Mer om kursleder:
http://no.wikipedia.org/wiki/Lars_Daniel_Krutzkoff_Jacobsen  

TILBAKEMELDINGER FRA tidligere deltagere

-Dette var et godt kurs, og Lars Daniel overrasket med sine kunnskaper om klassisk filmteori- noe hans egne filmer ikke bærer preg av- og som er et fint bidrag i kurset. Det at han selv lager kuntsfilm, utvider kurset for den som vil.

-Lars Daniel gir en innføring i klassisk manusskriving. Dette omhandler ikke hans egen produksjon, mannen kan faktisk ta imot alle typer kursdeltakere fordi det grunnleggende er utgangspunktet for alle sjangre.

-Jeg er svært fornøyd med det faglige innholdet i kurset og kursholder.

-Av alle kurs jeg tok før sommeren var nok dette det beste og mest givende. Jeg husker at jeg gledet meg til å dra dit hver uke. Lars Daniel oppfattet jeg som tydelig og klar, med en ydmyk sikkerhet som var både passende og morsom.  Eksempelutvalget av filmsnutter, originalmanus og oppgave– og hjemmelekseprogresjon var bra. Jeg synes også han klarte å få til en hyggelig stemning som gjorde at vi ble kjent med hverandre og at alle respekterte hverandres forsøk. Jeg synes han var en god lærer! Anbefales.

påmelding

Bindende påmelding på skjemaet under. Du får svar på om du har fått plass i en egen mail etter at påmeldingen er registrert.

[contact-form-7 id="7503" title="Å skrive for film og TV. Kurs med Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen"]

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa