Retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk i litteraturbransjen

Vi ønsker et litteraturfelt fritt for seksuell trakassering, trakassering, diskriminering og maktmisbruk. Alle som utsettes for eller blir oppmerksomme på dette, oppfordres til å si i fra, og det skal være trygt å varsle.

Du kan alltid si ifra om du blir utsatt for seksuell trakassering, trakassering, maktmisbruk eller diskriminerende atferd. Se Veiledning for selvstendig næringsdrivende og frilansere i litteraturbransjen for mer informasjon om hvordan du kan gå frem når noe har skjedd.

Retningslinjer

 1. Bok- og litteraturbransjen har mange asymmetriske maktforhold, og mange er ikke i ansettelsesforhold, for eksempel forfattere, oversettere og illustratører. Personer som befinner seg i en maktposisjon må opptre særlig varsomt. Ikke misbruk posisjonen din for å oppnå seksuell oppmerksomhet.
 1. Det skal være tydelig hvorvidt en situasjon er profesjonell eller privat. Arbeidsrelaterte møter og arrangementer bør bære preg av tydelige rammer for en arbeidssituasjon, det gjelder blant annet valg av sted, tid og deltakere, og hva målet med møtet eller arrangementet er. Skill tydelig mellom private og profesjonelle roller.
 1. Ha et bevisst forhold til inntak av alkohol i jobbsammenheng. Ingen skal utsettes for drikkepress.
 1. Vær spesielt oppmerksom i arbeidssituasjoner som inkluderer barn og ungdom.
 1. Vis særlig hensyn til personer som er nye i bransjen. Vær spesielt forsiktig i utdannings-, veilednings- og mentorsituasjoner.
 1. Diskriminering på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, seksuell orientering, alder, funksjonsnedsettelse, etnisitet, nasjonalitet og livssyn skal ikke forekomme.
 1. Uønsket berøring, samt spredning av nakenbilder, porno og annet krenkende materiale kan være lovbrudd og skal ikke forekomme.
 1. Vær en støttespiller. Reager og ta til motmæle dersom du ser eller hører noe ugreit.

Disse kan du varsle til i Norsk Forfattersentrum

Ingvild Christine Herzog

Daglig leder

Ingvild Christine Herzog

No items found.
Unni Torgersen

Verneombud

Unni Torgersen

Telefon: 

Dersom du av bestemte årsaker ønsker å varsle utenfor organisasjonen, har bokbransjen etablert et felles, eksternt mottak og oppfølging av varsler:

Advokatfirmaet Graasvold & Stenvaag AS

v/advokat Hans Marius Graasvold

Tlf. 400 38 800, eller epost: hmg@grst.no

Ved ekstern varsling vil varselet bli håndtert konfidensielt og etter nærmere avtale med varsler. Ekstern behandling av varslene vil følge advokatforeningens Retningslinjer for private granskninger.

Dersom du varsler internt i organisasjonen, kan den som mottar varselet beslutte å håndtere varselet i samarbeid med den eksterne advokaten, for å sikre en forsvarlig oppfølging.

Den som opplever seg trakassert eller diskriminert kan også søke råd her:

 • Din fagforening
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet: 23 15 73 00
 • Balansekunsts rådgivningstelefon: 940 87 929
 • Hos disse vil du få råd og veiledning, enten du vurderer å varsle eller kun ønsker hjelp til å sortere egne tanker om hva du har opplevet.