Skrivekurs på Zoom for ungdom 15-20 år - Čállinkursa Zoom bokte nuoraide gaskal 15 ja 20 jagi

Er du mellom 15 og 20 år og liker å skrive? Norsk Forfattersentrum arrangerer skrivekurs for unge i Nord-Norge til høsten.

Skrivekurs på Zoom for ungdom 15-20 år - Čállinkursa Zoom bokte nuoraide gaskal 15 ja 20 jagi

Skriver du dikt? Fortellinger? Noveller? Sangtekster? Essays? Fantasy? Eventyr? Kanskje du jobber med et større prosjekt, en roman eller en diktbok? Da er dette en gyllen mulighet til å få hjelp til å videreutvikle skrivingen din.

Kurset vil foregå på Zoom, så du kan være med uansett om du bor i Nordland, Troms og Finnmark eller Svalbard. Det består av sju ukentlige fellessamlinger med skrivelærerne, som er profesjonelle forfattere. Deltakerne vil få individuelle tilbakemeldinger på tekstene sine fra lærerne mellom samlingene. Elever med samisk som morsmål kan skrive og få tilbakemelding på samisk.

Lærere på kurset vil være forfatterne Mari Andreassen og Sigbjørn Skåden.

Mari Andreassen har bakgrunn fra Forfatterstudiet i Tromsø, og har vært gjestelærer ved Skrivekunstakademiet i Hordaland. Hun har jobbet med dramatikk og scenekunst, blant annet som teaterinstruktør for unge. Andreassen debuterte med novellesamlingen Hvor lenge varer vi i 2019, som fikk strålende anmeldelser og ble nominert til Brageprisen og Ungdommens kritikerpris.

Sigbjørn Skåden har gitt ut diktsamlinger, en fiktiv blogg, en faktabok for barn og to romaner, med fremtidsfabelen Fugl (2019) som foreløpig siste utgivelse. Han har vært tekstforfatter for en rekke tverrkunstneriske og performative prosjekter. Skåden har både nordsamisk og norsk som skrivespråk og har undervist i skrivekunst på Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö og på det samiske forfatterstudiet Čális fal!.

Tid og sted: mandager, kl 17-19 på Zoom. Oppstart 13. september.

Meld deg på til ingvild.holvik@forfattersentrum.no, med fullt navn, alder og adresse. Legg ved et motivasjonsbrev, der du skriver kort om deg selv, hva lesing betyr for deg og hva du liker å lese, i tillegg til hva skriving betyr for deg, og hva du liker å skrive.

Kurset har begrenset antall plasser og koster 400 kr.

Støttet av Samfunnsløftet, Troms og Finnmark fylkesbibliotek og Norsk Forfattersentrums medlemsfond

*

Leat go gaskal 15 ja 20 jagi ja liikot čállit? Norsk Forfattersentrum lágida čakčat čállinkurssa Davvi Norgga nuoraide.

Čálát go divttaid? Muitalusaid? Noveallaid? Lávllateavsttaid? Esseijaid? Fantasy? Máidnasiid? Soaittát leat bargame stuorra prošeavttain, nugo románain dahje diktačoakkáldagain? Dalle lea dát dutnje fiinna vejolašvuohta ovdánahttit iežat čállima.

Kursa dollojuvvo Zoom bokte, dalle dus lea vejolašvuohta searvat vaikko gos orut Romsa ja Finnmárkkus, Nordlánddas dahje Svalbárddas. Kurssas leat čieža vahkkosaš dievasdeaivvadeami čállinoahpaheddjiiguin. Čállinoahpaheaddjit addiba dasa lassin deaivvademiid gaskkas juohke oasseváldái sierra kommentáraid su teavsttaide. Oasseváldit geain lea sámegiella eatnigiellan sáhttet čállit ja oažžut máhcahemiid sámegillii.

Kurssa oahpaheaddjit leaba girječállit Mari Andreassen ja Sigbjørn Skåden.

Mari Andreassen lea váccán Forfatterstudiet i Tromsø, ja lea leahkán guosseoahpaheaddjin Skrivekunstakademias Hordalánddas. Son lea bargan sihke dramatihkain ja lávdedáidagiin, earret eará teáhterbagadallin nuoraide. Mari vuosttáš girji, noveallačoakkáldat Hvor lenge varer vi, bođii 2019s. Girji oaččui áivan árvvoštallamiid ja nammaduvvui dasa lassin Brage-bálkkašupmái ja Nuoraid kritihkkarbálkkašupmái.

Sigbjørn Skåden lea almmuhan diktagirjjiid, bloggamáidnasa, diehtogirjji mánáide ja guokte romána. Boahtteáigemáinnas Fugl (2019) lea su ođđaseamos girji. Son lea dasa lassin čállán teavsttaid máŋga doaresdáiddalaš ja performatiiva prošektii. Skåden čállá sihke davvisámegillii ja dárogillii ja lea leahkán čállinoahpaheaddjin Nordens Folkhögskola Biskops-Arnös ja sámi girječállioahpus Čális fal.

Áigi ja báiki: mánnodagat, dii. 17-19. Álgá čakčamánu 13. beaivi.

Dieđiheapmi kursii sáddejuvvo e-poastačujuhussii ingvild.holvik@forfattersentrum.no , lasit nama, agi ja poastačujuhusa. Mielddusin galgá oanehaš oahppanmoktareive gos čálát veahá iežat birra, maid liikot lohkat ja manne lea dutnje mávssolaš, ja dasa lassin maid liikot čállit ja manne dát lea dutnje mávssolaš.

Kurssas leat ráddjejuvvon sajit ja máksá 400ru searvat.

Samfunnsløftet, Romssa ja Finnmárkku fylkagirjerájus ja Norsk Forfattersentruma miellahttofoanda leat dorjon kurssa.

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa