Skriveforum: Struktur i store tekster

Dette er en eksklusiv mulighet for kun 8 deltakere. Du lærer å holde oversikt over større litterære tekster, og du får grundig tilbakemelding på din egen tekst. Kurset passer for deg som er i gang med skjønnlitterær skriving og som ønsker å videreutvikle deg. Kurset ledes av romanforfatter Kristin Ribe.

Skriveforum: Struktur i store tekster

Dette er en eksklusiv mulighet for kun 8 deltakere. Du lærer å holde oversikt over større litterære tekster, og du får grundig tilbakemelding på din egen tekst. Kurset passer for deg som er i gang med skjønnlitterær skriving og som ønsker å videreutvikle deg. Kurset ledes av romanforfatter Kristin Ribe.

Norsk Forfattersentrum, Bakkegata 1A, Trondheim
To helgesamlinger: Trondheim 8., 9., 22. og 23. oktober 2016 kl. 11–15
Søknadsfrist: 25. september

Om kurset

Det blir undervisning i teori om sammenheng i tekster. Eksempler fra ulike forfatteres verker vil bli presentert og diskutert. Det vil bli satt av lang tid til den enkelte deltakers skriveprosjekt, samt veiledning i hvordan man holder oversikt over større litterære tekster underveis i prosessen. Det forventes at deltakerne deler både tekstutdrag og prosjektbeskrivelser.

Det er kun plass til 8 deltakere, slik at den enkelte får mest mulig hensiktsmessig hjelp til sitt prosjekt.

Praktisk informasjon

Tidspunkt: Lørdag 8., søndag 9., lørdag 22. og søndag 23. oktober 2016. Kl. 11–15 alle dager.
Sted: Norsk Forfattersentrum, Bakkegata 1A, Trondheim
Kursavgift: 3500/3000 (student og honnør).

Søknad

Skriv tre til fem linjer om deg selv, fullt navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer (du må melde fra om du er student eller pensjonist for å få rabatt). Søknaden skal inneholde 6–10 sider tekst pluss 1 side med beskrivelse av skriveprosjektet. Deltakerne må være over 18 år.

Send til: guri@forfattersentrum.no
Søknadsfrist: søndag 25. september
Svar på søknad: rundt 28. september

Om kurslederen

Kristin Ribe (f. 1972) har lang erfaring som skrivekursleder. Hun har utgitt seks romaner på Forlaget Oktober, og fikk Bokhandelens store forfatterstipend for romanen Syn (2010). Hun har skrevet hovedoppgave om komposisjon og om hva som skaper sammenheng i større litterære tekster. Hennes nyeste roman er /Lyte/. Ribe har vært fylkeskunstner i Sør-Trøndelag.

Utdrag fra anmeldelser:
- Universell tematikk i eksperimentell form: Kristin Ribe har blitt en kritikeryndling på grunn av sine tre romaner, som alle utfordrer realismens sjangerkonvensjoner. Gro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende

- Syn er ein krevjande roman, fragmentert og full av utfordrande tenkesprang. Ribe har etter kvart utvikla ei eiga forfattarstemme som imponerer.
Bjarne Tveiten, Fædrelandsvennen

- Og det er her jeg gråter. I spenningen mellom kunstens og litteraturens konstruksjoner, og hverdagens konkrete, ofte smertefulle virkelighet.
Linda Kaspersen, Adresseavisa

Mer informasjon

Norsk Forfattersentrum Midt-Norge
guri@forfattersentrum.no | Tlf. 21 09 57 70

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa