Skriveforum med Kristin Ribe og Harald Nortun

Skriv du? Treng du innspel, inspirasjon og arbeidsmetodar? Ynskjer du å bli kjent med andre som skriv? Er du motivert for å lære av profesjonelle forfattarar? Bli med på Skriveforum! Kristin Ribe og Harald Nortun har halde mange populære skrivekurs saman.

Skriveforum med Kristin Ribe og Harald Nortun

Skriv du? Treng du innspel, inspirasjon og arbeidsmetodar? Ynskjer du å bli kjent med andre som skriv? Er du motivert for å lære av profesjonelle forfattarar? Bli med på Skriveforum! Kristin Ribe og Harald Nortun har halde mange populære skrivekurs saman.

Praktisk informasjon
Varigheit: Seks kveldar à tre timar.
Tidspunkt: Måndagar kl. 18.00–21.00
29. september, 6. oktober, 13. oktober, 20. oktober, 27. oktober og 3. november
Lokale: Kultursenteret ISAK (Kanalrommet), Prinsens gate 44, Trondheim
Kursavgift: 3800,- / 2800,- (student og honnør).
Maks 14 plassar.

Innhald
Forfattarane Kristin Ribe og Harald Nortun inspirerer deg til idérik dikting. Det blir undervising, tekstgjennomgang og mykje tid til skriving. Gjensidig deling av tekstar er forventa.

Søknad
Deltakarane må vera over 20 år. Søknaden skal innehalde tre liner om deg sjølv, namn, fullstendig postadresse, e-postadresse og telefonnummer, samt ev. info om at du er student eller pensjonist. Legg ved tre sider med eigne skjønnlitterære tekstar.

Send til: guri@forfattersentrum.no
Søknadsfrist: måndag 15. september
Svar om opptak: rundt 22. september

Kristin Ribe (f. 1972) har gjeve ut fem romanar på Forlaget Oktober, den siste er Natt, regn frå 2012. Kristin har hovudfag i nordisk litteratur, med ei oppgåve om komposisjon og kva som skapar samanheng i episke tekstar. Kristin var fylkeskunstnar i Sør-Trøndelag i 2012.

Harald Nortun (f. 1972) har skrive ungdomsromanane Røverskogen og Taus på Cappelen Damm. I 2013 gav han ut ei diktsamling for ungdom med tittelen Nesten saman på Samlaget. Harald har hovudfag i allmenn litteraturvitskap, og har vore universitetslektor ved NTNU. Han er medlem i det kunstnariske rådet til Æ Å Trondheim litteraturfestival.

Spørsmål kan rettast til:
Avdelingsleiar Guri Sørumgård Botheim
guri@forfattersentrum.no
Tlf. 21 09 57 70

Arrangør: Norsk Forfattersentrum Midt-Norge
Støtta av: Trøndersk forfatterlag, Norsk Forfattersentrum og Trondheim kommune


Andre arrangement

Sjå alle arrangementa