Skriveforum: Hvordan skrive varierte tekster – i én bok [FULLT]

Hvordan skrive rike, sammensatte tekster og allikevel holde boka si samla i én helhet? Hvordan holde oversikt over store og/eller veldig komplekse manus? Hvordan hjelpe seg sjøl til å skrive best mulig før en innsendelse til et forlag? 

Skriveforum: Hvordan skrive varierte tekster  – i én bok [FULLT]

Dette er en eksklusiv mulighet for kun 8 deltakere. I kurset får du grundig tilbakemelding på din egen tekst. Kurset passer for deg som er i gang med skjønnlitterær skriving, både prosa og poesi, og som ønsker å videreutvikle deg. Kurset ledes av romanforfatter Kristin Ribe.

Om kurset

Det blir undervisning i teori om sammenheng i tekster. Eksempler fra ulike forfatteres verker vil bli presentert og diskutert. Det vil bli satt av lang tid til den enkelte deltakers skriveprosjekt, samt veiledning i hvordan man holder oversikt over større litterære tekster underveis i prosessen. Det forventes at deltakerne deler både tekstutdrag og prosjektbeskrivelser.

Det er kun plass til 8 deltakere, slik at den enkelte får mest mulig hensiktsmessig hjelp til sitt prosjekt.

Kurset gjennomføres i henhold til retningslinjer og pålegg fra FHI og myndigheter.

Tidspunkt: Lørdag 12., søndag 13. september, lørdag 26., og søndag 27. september
Sted: Norsk Forfattersentrum, Bakkegata 1A, Trondheim
Kursavgift: 3500 (ordinær) / 3000 (student og honnør og medlemmer i Norsk Forfattersentrum).

Søknad

Skriv et par linjer om deg sjøl, fullt navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer (du må melde fra om du er student eller pensjonist for å få rabatt). Søknaden skal inneholde 2–10 sider tekst, pluss 1 side med beskrivelse av skriveprosjektet. Deltakerne må være over 18 år.

Send til: siri.aurland.bredesen@forfattersentrum.no
Søknadsfrist: Torsdag 27. august
Svar på søknad: Mandag 31. august

Om kurslederen

Kristin Ribe (f. 1972) har lang erfaring som skrivekursleder. Hun har utgitt seks romaner på Forlaget Oktober, og fikk Bokhandelens store forfatterstipend for romanen Syn (2010). Hun har skrevet hovedoppgave om komposisjon og om hva som skaper sammenheng i større litterære tekster. Ribe har vært fylkeskunstner i Sør-Trøndelag. Nyeste roman er /Lyte/.

Utdrag fra anmeldelser:

"Universell tematikk i eksperimentell form: Kristin Ribe har blitt en kritikeryndling på grunn av sine tre romaner, som alle utfordrer realismens sjangerkonvensjoner."
– Gro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende

"Syn er ein krevjande roman, fragmentert og full av utfordrande tenkesprang. Ribe har etter kvart utvikla ei eiga forfattarstemme som imponerer."
– Bjarne Tveiten, Fædrelandsvennen

"Og det er her jeg gråter. I spenningen mellom kunstens og litteraturens konstruksjoner, og hverdagens konkrete, ofte smertefulle virkelighet."
– Linda Kaspersen, Adresseavisa

Mer informasjon
Norsk Forfattersentrum Midt-Norge
siri.aurland.bredesen@forfattersentrum.no | Tlf. 21 09 57 72 | www.forfattersentrum.no
Arrangør: Norsk Forfattersentrum
Kurset er støtta av Trondheim kommune

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa