Se og les 2020

Fagkonferanse for alle som er opptatt av barn, unge og lesning.

Se og les 2020

Fagkonferanse med aktuelle forfatter, sentrale problemstillinger og ny forskning. En arena der ulike fagmiljøer utveksler kunnskap og  inspirerer hverandre. Her møtes bibliotekarer, lærere, formidlere, kulturarbeidere, kritikere, forfattere, illustratører, forlagsfolk, forskere - kort sagt alle som kommer i kontakt med barnelitteraturfeltet.

Tema for konferansen i 2020 er URO.
Med Se og Les 2020 ønsker vi å utfordre og utforske, gi påfyll og gode møter med litteratur, skapere og formidlere.

Arrangør: Bergen offentlige bibliotek

Hele programmet og informasjon om påmelding finner du her

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa