Samtalen: Dikt på liv og død

Jan Jakob Tønseth og Torgeir Rebolledo Pedersen møtes til samtale om et av livets og litteraturens store tema - døden. Torsdag 3. mars klokka 19.00 på Nydalen bibliotek. Gratis inngang.

Samtalen: Dikt på liv og død

Jan Jakob Tønseth og Torgeir Rebolledo Pedersen møtes til samtale om et av livets og litteraturens store tema - døden.

I samarbeid med Deichmanske bibliotek inviterer vi til vår nye serie med månedlige forfattersamtaler i Nydalen. Forfatterne bokbader hverandre, diskuterer, leser fra sine nyeste bøker og svarer på spørsmål fra publikum. Vi begynner med slutten, og inviterer til festkveld for døden.

Jan Jakob Tønseth (f. 1947) ble operert for kreft i 2013, og ga ut «Muntre dødsdikt» to år etter. Med disse diktene skriver han sin sykdomshistorie, og selv om døden så absolutt er til stede, er det livet som bejaes.
Torgeir Rebolledo Pedersen (f. 1949) skriver sørgedikt uten skjønnmaling i fjorårets diktsamling «Åstedsblomster». Med mot og poetisk kløkt skildrer han tapet av en sønn med både ubetinget kjærlighet og distansert undring.

Sted: Nydalen bibliotek, Nydalsveien 30C, Oslo (Biblioteket ligger i lokalene til Nydalen videregående skole, se kart under)

Gratis inngang. Ingen påmelding.

VELKOMMEN!

Arr: Norsk Forfattersentrum og Deichmanske bibliotek Nydalen

PRESSEKLIPP

Åstedsblomster (Forlaget Oktober, 2015)

"Diktsamling som fortjener et større publikum ... En avdød venn, bror, far og mor minnes i sorgmuntre dikt. Rebolledo trenger inn i alvoret med språklig lekenhet. Han fortjener tittelen som sorgmuntrasjonsråd i norsk poesi ... Han er en sprudlende ordkunstner som også byr på poetisk dybde og alvor .....  Åstedsblomster har lav inngangsterskel, gjør umiddelbart inntrykk, og vokser ved flere gjennomlesninger. Den fortjener et publikum også utenfor den indre poetiske krets". ENDRE RUSET, DAGBLADET

Det er med språklig letthet, ja, lekenhet midt i en sorg som aldri tar slutt, at Rebolledo Pedersen tar leseren i hånda og loser ham inn i dette rommet hvor tilværelsen har stanset opp og den etterlatte finner seg selv alene med minnet om et du ... om diktene er aldri så frie, så gir de deg trang til å synge dem. Det er en kvalitet du muligvis må tilbake til Arild Nyquist for å finne". FARTEIN HORGAR, ADRESSEAVISA

Muntre dødsdikt (Cappelen Damm, 2015)

"Eg hugsar ikkje når eg sist blei så hovudstups begeistra over ei diktsamling. Det var såpass sterkt at eg måtte finna ut om eg let meg blende av dei råkande formuleringane, den elegante forma og dei godt turnerte kontrastane … Men det som gjør lesinga til ei spesiell oppleving, er møtet med personen, lykkeleg, sjølvironisk lidande, kjempande og til slutt forsona med et faktum som ikkje let seg velja bort: døden."
STEINAR LILLEHAUG, KLASSEKAMPEN

"Fra første dikt ryster Tønseth forbilledlig opp diktformen, sømløst og taktfast - simpelthen fordi sykehusets språk og erfaring står så langt fra den klassiske formen han har valgt.(...) Lakonisk, personlig, og dødsens humoristisk."
KJELL-RICHARD LANDAASEN, VÅRT LAND

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa