Saklig: Sannhet

Saklig: Sannhet

Saklig: Sannhet

Hva betyr det at noe er sant? Hvordan kan vi vite om noe er sant? Og hvordan kan vi forholde oss til fake news? Sannhet er et sentralt filosofisk begrep, men ikke desto mindre vanskelig å definere.
Forsker Paul Leer-Salvesen og journalist Tarjei Leer-Salvesen har sammen skrevet bok om det å søke sannhet. Både forskeren og journalisten har som oppdrag å søke ny og sann kunnskap og de bruker mange av de samme metodene og møter mange av de samme etiske problemene.

Velkommen til en spennende samtale på Kristiansand folkebibliotek. Gratis inngang!

Tarjei Leer-Salvesen har 25 års erfaring som journalist fra blant annet Fædrelandsvennen, NRK Brennpunkt, Dagbladet og Klassekampen. Han har arbeidet med undersøkende metode både som gravejournalist, fagbokforfatter og i undervisning. Journalisten sitter i Pressens offentlighetsutvalg og underviser andre journalister om innsynsrett og regnes som den fremste på feltet i norsk presse.

Paul Leer-Salvesen har arbeidet som forsker og professor i etikk ved Universitetet i Agder i mer enn 25 år. Hans faglige forfatterskap har kretset om temaer som soning, skyld og straff etter forskning som blant annet i inneholder dybdeintervjuer og feltarbeid i fengsler. Professoren har arbeidet med forskningsetikk i flere etiske komiteer og veiledet studenter om emnet.

Norsk Forfattersentrum Sørlandet innleder med dette arrangementet en ny samtaleserie om sakprosa, Saklig, som er støttet av Fritt Ord

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa