Rått og upublisert

Kom og høyr morgondagens forfattarar!

Rått og upublisert

Møt morgondagens forfattarar!

Norsk Forfattersentrums Skriveforum har hatt tre seminar dette semesteret: eit for ungdom, eit om å skrive lyrikk
og eit helgekurs. Profesjonelle forfattarar har leia kursa. Vi avrundar med eit opent arrangement med opplesingar
av deltakarane. Konferansierar: Mathias R. Samuelsen og Harald Nortun.

Garantert friskt, rått og upublisert!

Gratis inngang

Arrangør: Norsk Forfattersentrum
Skriveforumet er støtta av: Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune

Kursleiarar har vore: Ingeborg Eliassen, Rune F. Hjemås, Mathias R. Samuelsen, Harald Nortun, Asbjørn Stenmark, Arild Vange og Marte Huke

Skriveforumet er eit av dei viktigaste prosjekta til Norsk Forfattersentrum Midt-Norge. Formålet med Skriveforumet er å auke rekrutteringa av forfattarar, og gjennom det å styrke forfattarmiljøet i Midt-Norge. Skriveforumet er med på å byggje opp eit inspirerande litteraturmiljø.

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa