Oterholmforelesinga

Et forsøk på å formidle en skrivers opplevelse av sin egen skriving, og hva skriveren tror kommer ut av det dette skrivearbeidet.

Oterholmforelesinga

Et forsøk på å beskrive en nesten blind skriving hvor alt skrives om igjen og om igjen og om igjen, som om det ikke finnes noen ende. En måte å skrive på som skaper det som ikke er tenkt på forhånd, og som forhåpentligvis avstedkomme ganske ulike lesninger (fortolkninger) i etterkant. Av Anne Oterholm med utgangspunkt i Anne Oterholm, Marguerite Duras og Ole Robert Sunde.

Entré kr. 50,-

Arrangeres av Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Oktober forlag

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa