NYTT TIDSPUNKT! Litteraten: Poetikkseminar med Espen Stueland

Oppdatert: Pga. været må poetikkforelesningen flyttes til i morgen, fredag 11.01.19 klokken 17.30, samme sted.

NYTT TIDSPUNKT! Litteraten: Poetikkseminar med Espen Stueland

Oppdatert: Pga. været må poetikkforelesningen flyttes til i morgen, fredag 11.01.19 klokken 17.30, samme sted.

Politikk og engasjement hos Carl Frode Tiller og Annie Proulx.

Klima- og miljøendringene blir stadig mer omfattende og alvorlige. Landene som har undertegnet Parisavtalen sliter med å levere på FNs klimamål. Å få til reduksjon i karbonutslippene som er tilstrekkelig store til at oppvarmingen bremses, virker stadig mer utopisk for mange. Er litteraturen preget av resignasjon eller håp på vegne av verden? Er det overhodet mulig å skrive noe slagkraftig som kan vekke engasjement? Hva mister vi som mennesker når den ville naturen blir borte for oss?

Espen Stueland er en anerkjent essayist, kritiker og poet. De siste årene har han også markert seg som miljøforkjemper, blant annet i "Forfatternes klimaaksjon" og boka "700-årsflommen -
13 innlegg om klimaendringer, poesi og politikk".

Poetikkforelesningen er en forelesningsrekke der gjestelærerne på Forfatterstudiet reflekterer rundt et selvvalgt emne i en uformell setting.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Litteraten er støtta av Fritt ord og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa