Når fortellingen brister

I en rettssak kjemper ulike fortellinger om å være den mest overbevisende og sanne. Men hva er egentlig sannhet? Kan ordene vi velger å bruke om en voldshandling styre vår forståelse av handlingen?

Når fortellingen brister

Paul Leer-Salvesen og Line Norman Hjorth møtes til en samtale om språk, skyld, straff og tilgivelse. Samtalen ledes av Irene Gressli Haugen, avdelingsleder ved Norsk Forfattersentrum Sørlandet.

Line Norman Hjorth er litteraturviter og har gitt ut boka Troverdighet i rettssalen. Kampen om fortellingene, som handler om Orderud-saken og om hvorfor noen ytringer forstås som mer troverdige enn andre.

Paul-Leer Salvesen er professor og har forsket på og skrevet en rekke bøker om skyld og soning. Hans nyeste utgivelse er Søke sannhet, som viser hva forskere og gravejournalister kan lære av hverandre.

Billettsalg via Teateret: Klikk her
Billetter kr 100.

Om forfatterne

Line Norman Hjorth (f. 1983) er forfatter og litteraturviter med en doktorgrad fra Universitetet i Bergen.
I 2021 debuterte Hjorth som forfatter med fagboka Troverdighet i rettssalen. Kampen om fortellingene. Boka bygger på Hjorths doktoravhandling, en studie av Orderud-saken, og handler om språkbruk og fortellinger i rettssalen, om hva vil det si å være tiltalt, og om den enkeltes rettssikkerhet. I en rettssak er det alltid minst to fortellinger som kjemper om å være den mest overbevisende. Morgenbladets anmelder Hans Petter Graver kalte boka en intellektuell thriller og en "spennende og uhyre viktig bok om Orderud-saken og norsk rettssikkerhet".
Line Norman Hjorth gav i 2022 ut Kristin må vekk, en bok om Kristin Lavransdatter for ungdom, skrevet i samarbeid med moren Vigdis Hjorth.

Paul Leer-Salvesen (f. 1951) er forfatter, teolog og professor.
Leer-Salvesen er kjent som en populær foredragsholder og har arbeidet som forsker og professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder i over 25 år. Hans fagbøker undersøker tema som menneskesyn, skyld og straff, liv og soning i fengsler, og også etikk og bibelske temaer.
Tør prestene å si hva de mener? spør Leer-Salvesen i Moderne prester (2005). Boka baserer seg på intervju med 19 prester i Agder og Oslo. I Forsoning etter krenkelser (2009) undersøker Leer-Salvesen hvordan det er mulig å nå frem til forsoning etter vold og krenkelser. Søke sannhet (2022) er skrevet som en dialog sammen med sønnen Tarjei, og undersøker hva forskere og gravejournalister kan lære av hverandre.
Som skjønnlitterær forfatter har Paul Leer-Salvesen skrevet en lang rekke barnebøker, ungdomsbøker og romaner for voksne.

Foto av Line Norman Hjorth: Kalle Sigelius
Foto av Paul Leer-Salvesen: Cappelen Damm

Om arrangementsserien #saklig

Høsten 2022 møter Paul Leer-Salvesen tre forfattere til samtaler om språk, skyld, straff og tilgivelse, og om jakten etter lykke og trygghet.

Begreper som sannhet, skyld, straff og tilgivelse kobles til disipliner som teologi, filosofi og justissystemet. Men det er hos enkeltmennesket begrepene blir virksomme. Hva betyr sannhet, skyld, straff og tilgivelse i vårt dagligliv og i våre mellommenneskelige relasjoner? Og hvordan preger disse begrepene vårt forhold til det offentlige og til samfunnets normer og krav?

Tirsdag 6. september: Line Norman Hjorth og Paul Leer-Salvesen
Tirsdag 11. oktober: Åste Dokka og Paul Leer-Salvesen
Tirsdag 8. november: Espen Gamlund og Paul Leer-Salvesen
Samtalene ledes av vår avdelingsleder ved Sørlandskontoret, Irene Gressli Haugen

Arrangør: Norsk Forfattersentrum Sørlandet
Støttet av: Fritt Ord og Norsk Forfattersentrum Medlemsfondet