Med kjærleg helsing Vigdis Hjorth

Nattlig drøm og daglig tale

22. november 2019, kl. 20.00, sted blir annonsert senere.

Vigdis Hjorth vokste opp i Oslo og har bodd i København, Bergen, Sveits og Frankrike. Hun er cand.mag. med fagene idehistorie, statsvitenskap og litteraturvitenskap.

Våren 2017 var hun Festspilldikter i Bergen.
I begrunnelsen stod det blant annet  «Årets Festspilldikter kvier seg aldri for å dykke ned i alvoret for å utforske tabubelagte tema. Vigdis Hjorth kan kunsten å skrive om det tunge på en lett og tilgjengelig måte. Hun skriver sine romaner i et drivende og energifylt språk, og med en humor som aldri er respektløs, men som er med på å gjøre tekstene til en stor leseropplevelse. Det er godt gjort, og hun har fått en stor leserskare, som består av et bredt lag av både et folkelig og et lærd publikum.»

Se hele begrunnelsen her