Med kjærleg helsing Tormod Haugland

Om bjørnen i bæret: Tormod Haugland vart kåra til festspeldiktar for 2020, men på grunn av koronapandemien vart Dei Litterære Festspela utsett til 2021. Medan ein ventar på at mai 2021 skal komme, kan ein her oppleve Haugland snakke om si interesse for bær. Ikkje berre om bær slik dei smakar, men også om sylting, frysing, sukring, mosing og alt det som er mogleg å gjere med bær. Haugland, som er utdanna agronom, er generelt opptatt av bær, og spesielt opptatt av bjørnebær. Kva denne interessa består i, samt ein heil del tips om kva bær kan brukast til, får ein vite om ein strøymer «Med kjærleg helsing Tormod Haugland».

Med kjærleg helsing Tormod Haugland

Foto: Helge Skodvin

Tormod Haugland (1962) er ein allsidig forfattar som har gitt ut romanar, dikt, og essays. I tillegg til å være forfattar, underviser han på Skrivekunstakademiet i Hordaland og driv sitt eige miniforlag «Severina Sars Museum». Haugland vart kåra til festspeldiktar for 2020, men på grunn av koronapandemien vart Dei Litterære Festspela utsett til 2021. Medan ein ventar på at mai 2021 skal komme, kan ein her oppleve Haugland snakke om si interesse for bær. Ikkje berre om bær slik dei smakar, men også om sylting, frysing, sukring, mosing og alt det som er mogleg å gjere med bær. Haugland, som er utdanna agronom, er generelt opptatt av bær, og spesielt opptatt av bjørnebær. Kva denne interessa består i, samt ein heil del tips om kva bær kan brukast til, får ein vite om ein strøymer «Med kjærleg helsing Tormod Haugland».

Med kjærleg helsing er ein serie uformelle møter med ulike forfattarar som snakkar om tema dei interesserer seg for, men som du kanskje ikkje veit at dei er opptatt av. I den digitale utgåva av arrangementsrekka kjem forfattarane rett inn i stova di med kvart sitt tema.

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa