Med kjærleg helsing Marta Breen

Hvordan tenke som en skandinavisk feminist

Med kjærleg helsing Marta Breen

Foto: Spartacus forlag

Marta Breen har skrevet en rekke bøker om feminisme, blant annet tegneserieboka Kvinner i kamp (2018), som foreløpig er blitt solgt til 27 land.

De siste par årene har hun reist rundt og holdt foredrag om kjønnsroller i land som Serbia, Tyskland, England, Russland, Ungarn, Tsjekkia og Brasil. I noen av disse landene blir feminisme sett på som svært kontroversielt og kvinnebevegelsen blir aktivt motarbeidet.

Men også i ”likestillingsparadiset” Norge er det knyttet mye usikkerhet til begrepet feminisme. Folk vet generelt nokså lite om hvilke kamper som er blitt utkjempet og hvorfor, om hvem som har stått på barrikadene og ikke minst: Hvilke kamper som gjenstår.

I dette nyskrevne foredraget forsøker Marta Breen å oppklare myter og misforståelser på området, og dessuten gi publikum konkrete tips om hvordan man selv kan oppnå mest mulig likestilling i livet, på jobben og i kjærligheten.

Arrangementet er gratis, Logen Bar på Det Vestnorske Teateret, 13. februar kl. 19.30

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa