Litteratur & generasjoner

Romaner, dramatikk, krim, dikt, noveller og barnebøker. Sjangermangfold og allsidighet er noe som kjennetegner både Ruth Lillegravens og Gunnar Staalesens forfatterskap. De representerer også ulike generasjoner, som Store norske leksikon definerer som slektsledd, eller individer som er født noenlunde samtidig. Ordet viser også til menneskealder, i betydningen at det lever flere generasjoner på samme tid.

Litteratur & generasjoner

Foto av Gunnar Staalesen: Helge Skodvin, foto Ruth Lillegraven: Agnete Brun

I litteraturen snakker man gjerne om litterære generasjoner når man vil henvise til forfattere som er bundet sammen av likesinnethet, tematiske fellestrekk og stilformer. Men også om man vil undersøke vennskap, kunstnerisk nærhet eller avstand mellom skrivende i ulike aldre.

I kveld møtes Ruth Lillegraven og Gunnar Staalesen for å snakke om allsidigheten som preger forfatterskapene, og om hva de tenker forbinder dem,  skiller dem, om det å føle slektskap til andre forfattere, og om litterære tradisjoner og strømninger. Hvordan påvirker tiden vi er født inn i våre blikk og våre preferanser, ja, vår forståelse av kunst og dermed av livet generelt?

I denne arrangementsrekken vil publikum møte forfattere som fra et biologisk perspektiv – med litt slingringsmonn – representerer ulike generasjoner, men som litterært sett har visse fellestrekk.

Samtalen ledes av Eli Fossdal Vaage.

Skifte (Logen bar), Det Vestnorske Teateret
Gratis inngang, men hent ut fribillett via denne lenken

Arrangementet er støttet av Fritt Ord og Norsk Forfattersentrums medlemsfond

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa