LITTERATEN: Utenfor bildet. Fortellinger fra Syria

Som en del av friby-ordningen, har Tromsø kommune tatt imot Saana Aoun og Boushra Majzoub. Saana har også bidratt i antologien Å kysse en ørken.

LITTERATEN: Utenfor bildet. Fortellinger fra Syria

Syria har hatt en pågående borgerkrig siden 2011, og tilstanden i landet har vært preget av væpnet konflikt, flere sivile tap og flukt fra landet. Som en del av friby-ordningen, har Tromsø kommune tatt imot Saana Aoun og Boushra Majzoub. Saana har også bidratt i antologien Å kysse en ørken. Å kysse en myr, som er en samling tekster fra tretten fribyforfattere.

På internasjonalt seminar møtes de for å snakke om sine tekster fra Syria, og de vil blant annet snakke om kvinners plass i moderne krig, om krigens hverdagsliv og språktap.

Innledere:

Sanaa Aoun
Forfatter, journalist og lærer fra Damaskus i Syria. Aoun har en bachelorgrad i pedagogikk fra universitetet i Damaskus, og har arbeidet som spesiallærer i den syriske grunnskolen. Aoun har publisert to novellesamlinger på arabisk, og fortsetter å være en jevnlig bidragsyter til arabiske nettaviser. På norsk har tekstene hennes stått på trykk i Klassekampen og i antologien For folk flest (2017). Flere av tekstene hennes er tidligere blitt oversatt til engelsk og tysk. Aoun kom til Tromsø som fribyforfatter i 2016.

Boushra Majzoub
Syrisk poet, kvinneforkjemper og helserettighetsaktivist. Hun er utdannet lege og har blant annet engasjert seg i kvinner og unge jenters helserettigheter. Majzoub har utgitt tre diktsamlinger: Ink of Hearts i 2007 og Purple Letters og Prophecy of Sailing, begge utgitt i 2016. Hun har også utgitt dikt på arabisk på litterære blogger og bulletins. Majzoub kom til Tromsø som fribyforfatter i april 2018 sammen med sine to tvillinggutter.

Cris Gera
Fribymusiker i Piteå. Gera er en populær musiker i Zimbabwe, hvor flere av låtene hans er på radiokanalenes spillelister. Gera flyktet fra Zimbabwe i 2016, etter å ha mottatt trusler fra regjeringens støttespillere som oppfattet låten Chema Zimbabwe som regimekritisk.

Kristin Bjørn
Daglig leder av Ferske scener. Hun arbeider som dramaturg, instruktør og skjønnlitterær forfatter.

Publikum vil få anledning til å kommentere og stille spørsmål.

Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk Forfattersentrum, Friby Tromsø og Internasjonalt seminar.
Arrangementet er støttet økonomisk av: Aschehoug Forlag, Fritt Ord og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.