LITTERATEN: Hva er poesi? Poetikkseminar med Øyvind Berg

Forfatterstudiet og Forfattersentrum inviterer til åpent poetikkseminar med Øyvind Berg på Studenthuset Driv.

LITTERATEN: Hva er poesi? Poetikkseminar med Øyvind Berg

Forfatterstudiet og Forfattersentrum inviterer til åpent poetikkseminar med Øyvind Berg på Studenthuset Driv.

Øyvind Berg er født i Oslo i 1959. Han debuterte med diktsamlingen Retninger i 1982. Siden har han utgitt en lang rekke diktsamlinger, essays, skuespill og gjendiktninger. Bergs siste bok, Offentlig ømhet (2016) inneholder utvalgte dikt fra Bergs til sammen femten samlinger, utgitt i årene 1982–2014, sammen med poetens etterord.

Fra debuten har Berg vist seg som en litterært skolert og samtidig tradisjonsutfordrende dikter. Han skriver energiske dikt som blander råskap med følsomhet, høystil med vulgaritet, språklek med desperasjon, og som viser en sterk vilje til å fornye det poetiske språket. Berg har utgitt gjendiktninger av Paul Celan, Kenneth Patchen, Ezra Pound, Per Højholt og Heiner Müller.

Berg er også en produktiv essayist, blant annet har han gitt ut essaysamlingen Poesi og lærepenger (2009). Han var med å starte teatergruppa Baktruppen, som han var tilknyttet fra 1986 til 2011 som skuespiller og dramatiker, og har blant annet skrevet skuespillet Kjøter (1989) for. Han har vunnet flere priser både for sitt virke som forfatter, oversetter og scenekunstner.

Poetikkseminaret er en åpen forelesning med Forfatterstudiets gjestelærere. Seminaret byr på møter med toppsjiktet av norske og nordiske forfattere, som deler sine tanker om egen skrivepraksis. Poetikkseminaret arrangeres av Forfatterstudiet og Forfattersentrum, og er gratis og åpent for alle.

Litteraten arrangeres med støtte fra Tromsø kommune, Fritt ord og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.