I terrorens grep. En øyenvitneskildring

Om å leve i et IS-kontrollert område. Mohamed Saif Al-Mofty er forfatter, politisk rådgiver og tolk, opprinnelig fra storbyen Mosul i Nord-Irak. I 2014 tok IS kontroll over byen. Dette er en øyenvitneskildring av hvordan terrorisme påvirker og styrer vanlige menneskers liv.

I terrorens grep. En øyenvitneskildring

Foredrag om å leve i et IS-kontrollert område. Mohamed Saif Al-Mofty er forfatter, politisk rådgiver og tolk, opprinnelig fra storbyen Mosul i Nord-Irak som har vært kontollert av IS siden 2014. Han befant seg i Irak da kristne og andre religiøse minoriteter ble plyndret, tatt som slaver og solgt i Mosul. Al-Mofty har bred kunnskap om de ekstreme islamske organisasjonene, om hvordan de oppstod og hvordan de har utviklet seg. Han har forsket i spørsmål om hvorfor nettopp Mosul ble IS-bastion, hvorfor ble det ikke en annen by? Hva kan vi gjøre for å forsvare oss mot denne ideologien?

«Jeg var i Irak mange ganger etter at IS tok seg inn i Mosul i 2014. Fra november 2016 reiste jeg til Irak hele fire ganger og var både i flyktningleirene og i de frigjorte bydelene i selve byen. Jeg vil sette fokus på terrorisme som fenomen i dette foredraget. Dette fenomenet kjenner ingen grenser.

Det er en øyenvitneskildring av hvordan terrorisme påvirker og styrer vanlige menneskers liv. Jeg mener det er viktig at folk her i Norge får førstehånds opplysninger fra en uavhengig kilde om hva som faktisk skjer i Irak. Mosul er et eksempel som (dessverre) kan gjenta seg et annet sted, og det er derfor viktig å granske dette nøye. Min teori er at jeg som forfatter kommer til å gi et annet perspektiv på dette enn hva vi får formidlet gjennom media. Jeg var øyenvitne til det som skjedde og er ikke ferdig med disse spørsmålene selv om IS blir beseiret».

Foredraget finnet sted i Amalie Skram (2. etg) på Litteraturhuset. Gratis inngang.

Velkommen!