Hva er samisk litteratur?

Hva innebærer det å være samisk forfatter? Og hva er forholdet mellom samisk språk og samisk litteratur? Forfatter Sigbjørn Skåden, forfatter og forlegger Rauni Magga Lukkari og sametingsrådsmedlem Silje Karine Muotka møtes til panelsamtale på Tromsø bibliotek og byarkiv, med Kristin Bjørn som ordstyrer.

Hva er samisk litteratur?

Hva innebærer det å være samisk forfatter? Og hva er forholdet mellom samisk språk og samisk litteratur? Forfatter Sigbjørn Skåden, forfatter og forlegger Rauni Magga Lukkari og sametingsrådsmedlem Silje Karine Muotka møtes til panelsamtale på Tromsø bibliotek og byarkiv, med Kristin Bjørn som ordstyrer.

20. september 2018 fyller Norsk Forfattersentrum 50 år. Jubilanten feires med arrangementer på hvert av Norsk Forfattersentrums fem avdelingskontor.Nord-Norgekontorets markering er viet samisk litteratur, som har en særstilling i vår landsdel. Den samiske litteraturen er mangfoldig. Samiske forfattere i Norge skriver på språkene nordsamisk, sørsamisk, og lulesamisk. I tillegg skriver flere forfattere, som til tross for sin samiske bakgrunn ikke behersker samisk, på majoritetsspråket. I Norge er den historiske bakgrunnen hundre år med fornorskingspolitikk fra den norske statens side. I våre naboland finnes det samiske forfattere som skriver på svensk, finsk og russisk.

Siden Samisk Forfatterforening ble grunnlagt i 1979 og frem til forrige årsmøte kunne alle samiske forfattere bli medlem av foreningen. På siste årsmøte ble det bestemt at kun forfattere som skriver på samisk kvalifiserer til medlemskap. I debatten etter vedtaket har behovet for reint samiskspråklige møtepunkter blitt holdt frem. Andre stemmer har stilt spørsmål ved om medlemskriterier knyttet til samisk språk er egnet til å styrke og utvikle den samiske litteraturen.

Mot dette bakteppet spør vi: Hva er samisk litteratur, hva innebærer det å være en samisk forfatter? Hvilke behov har samiske forfattere? Hvilke behov har den samiske litteraturen? Hva med de samiske leserne? Og hva er forholdet mellom samisk språk og samisk litteratur?

Med:

Sigbjørn Skåden er samiskspråklig forfatter fra Skånland, med mangslungen språklig praksis. Han debuterte som poet med den diktsamlingen Skuovvadeddjiid gonagas som han selv seinere gjendiktet til norsk. Han har skrevet ytterligere en diktsamling og en bloggroman på nordsamisk, hvorav bloggromanen er oversatt til norsk, og en faktabok for barn som kom i både norsk og nordsamisk utgave. Hans siste utgivelse er den norskspråklige romanen Våke over dem som sover (2014).

Rauni Magga Lukkari er fra Utsjok, og bor nå i Tromsø. Hun er poet, dramatiker, gjendikter og driver forlaget Gollegiella, som gir ut bøker på norsk, nordsamisk, sørsamisk lulesamisk og finsk, i tillegg til tospråklige bøker. Lukkari skriver selv på nordsamisk. Flere av bøkene hennes er seinere gjendiktet til norsk, eller utgitt som tospråklige utgaver.

Kristin Bjørn er daglig leder av Ferske scener. Hun arbeider som dramaturg, instruktør og skjønnlitterær forfatter. Hun ble nylig tidenes første mottaker av Arbeidsstipend for nordnorske forfattere.

Silje Karine Muotka er sametingsrepresentant og medlem av Sametingsrådet.

Gratis inngang!

Arrangementet er støttet av Fritt Ord

               

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa