Grunnleggende skrivekurs

Et introduksjonskurs med Morten Harry Olsen i roman- og novellekunsten hvor alle fortellingens elementer blir gjennomgått.

Grunnleggende skrivekurs

Et introduksjonskurs med Morten Harry Olsen i roman- og novellekunsten hvor alle fortellingens elementer blir gjennomgått.

Kurset går over en helg, lørdag 27. og søndag 28. september, fra 12-18 begge dager.

Det er et bredt anlagt introduksjonskurs for folk som skriver eller har lyst til å skrive romaner og noveller. I løpet av helgen tar det for seg alle de grunnleggende elementene i fortellerkunsten, fra story og idéutvikling til fortellerstemme og språk. Vi ser på fiksjonsuniverset, på sammenhenger mellom begynnelse og slutt, på komposisjon og balanse, og på vekselvirkningen mellom helhet og de enkelte elementene. Vi ser også på karakterpsykologi, miljøskildringer, dialog og replikk, og tar for oss kunsten å mane frem detaljer som beriker teksten og når frem til leseren.
Kurset er strukturert for å gi deltakerne et overblikk over alle de elementer det er nødvendig å ha i mente når man skriver fortellende prosatekster. Det er lagt inn øvelser, og det er ikke noe krav at deltakere skal ha ferdige tekster til kurset.

Dato: 27. og 28. september, fra 12-18 begge dager
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Antall plasser: 15
Pris: kr 2500,-