Finn din sjanger: Om angst, tap og sorg

Med lyrisk presisjon har både Charlotte Kirkebø Riise og Endre Ruset manifestert følelser av sorg, angst og tap i diktene sine. Hvordan tillater diktsjangeren følelser og tunge tema til å framtre? Og kan man egentlig skrive fram noe tapt? I samarbeid med Møre og Romsdal forfatterlag, inviterer vi til samtale mellom Charlotte og Endre om lyrikk, angst, tap og sorg.

Finn din sjanger: Om angst, tap og sorg

Med lyrisk presisjon har både Charlotte Kirkebø Riise og Endre Ruset manifestert følelser av sorg, angst og tap i diktene sine. Hvordan tillater diktsjangeren følelser og tunge tema å framtre? Og kan man egentlig skrive fram noe tapt? I samarbeid med Møre og Romsdal forfatterlag, inviterer vi til samtale mellom Charlotte og Endre om lyrikk, angst, tap og sorg. Samtala finner sted på Teaterfabrikken, Ålesund 3.okt. kl 19.00

Charlotte Kirkebø Riise debuterte i 2012 med diktsamlinga Eg treng tid til å sakna deg (2012), hvor et jeg forsøker å finne fram til livet. Hennes andre diktsamling Der vi gøymar løyndommar kom i 2014. Her skriver hun fram et jeg i tilfriskning fra bulimi, og diktene skaper en sjukdomshistorie som tematiserer forholdet mellom det indre og det ytre, mellom kjærlighet og hat. Tapserfaringa står sterkt i forfatterskapet hennes.

«Frykta for å opphøyre, det eg såg / i forbifarta / får meg til å dokumentere / skrive ned, fotografere, skissere / stå framfor spegelen // leite etter / det i meg som er tapt.»
Fra Der vi gøymer løyndommar av Charlotte Kirkebø Riise.

Endre Ruset debuterte i 2001 med diktsamlinga ribbeinas vingespenn, og har til sammen gitt ut fire diktsamlinger. Han er kjent for å jobbe med litteratur på mange forskjellige måter, blant annet gjennom engasjement i Bjørnsonfestivalen og som radioprater i poesiprogram på NRK. I 2014 kom diktsamlinga Elsket og savnet, en tittel lånt fra gravsteininnskripsjoner rundt omkring. Samlinga kretser omkring døden, både i livet og i litteraturen, tapt kjærlighet, savn og sorg.

«Jeg skriver henne / inn i en kiste // graver henne ned / med en penn // jeg spar henne opp / og visker henne ut.»
Fra Elsket og savnet av Endre Ruset.

---

Arrangementet er en del av Norsk Forfattersentrums satsning i Bokåret 2019, under vignetten «Finn din sjanger», i samarbeid med Møre og Romsdal forfatterlag. Arrangementsrekka «Finn din sjanger» presenterer bøker og forfattere innafor et bredt spekter av litterære sjangre, gjennom forfattersamtaler over hele landet. Samtalene gir innblikk i forfatternes egne arbeidsmåter og erfaringer. Målet med samtalene er å trigge lesegleden hos publikum gjennom sjangerutforskning, ved å se på sjangerens konvensjoner, overlapp, brudd og fargesprakende muligheter. Les mer her.