Fidjestølforelesinga

Om kampen for innkjøpsordninga

Fidjestølforelesinga

Om kampen for innkjøpsordninga

Norsk kulturråd og innkjøpsordninga for ny norsk skjønnlitteratur blei oppretta i 1965 for å redde norsk litteratur og det norske språket mot flaumen av utanlandsk underhaldning. Ordninga har vore omstridd frå dag ein, biblioteka frykta for plassmangel, leiaren i Forleggarforeininga trudde han hermed kunne tene seg rik på å gje ut pubertetsdikta sine, stortingspolitikarar har lese høgt frå den nye lyrikken til spott og spe og sentrale norske forfattarar har mange gonger foreslått å avvikle ordninga. Likevel er innkjøpsordninga stadig blitt styrkt og utvida til å inkludere fleire sjangrar og står i dag som det viktigaste litteraturpolitiske virkemiddelet i Noreg.

Arrangør: Norsk Forfattersentrum, Dagsavisen og Det Norske Samlaget

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa