Det vanskelige livet

Paul Leer-Salvesen og Åste Dokka møtes til en samtale om livet, om skuffelser og håp og hvordan vi kan erkjenne virkeligheten slik den er.

Det vanskelige livet

Vi forventer at verden går framover, vi tror vi skal finne fram til klare svar, et perfekt hjem og et vellykket liv. Og vi blir skuffa, gang på gang. Likevel fortsetter vi å streve etter nye mål. Bør vi ikke, i stedet for å lete så iherdig etter det komplette og perfekte, heller erkjenne virkeligheten slik den er?

Teateret, Kongens gate 2, Kristiansand
Billetter kr 100. Billettsalg via Teateret

Åste Dokka (f. 1980) er teolog og skribent. Hun er ordinert prest i Den norske kirke og har en doktorgrad i systematisk teologi fra Teologisk fakultet (UiO). I 2020 gav hun ut sakprosaboka Leve vanskeligere. En elendighetsteologi. Med selvironi og friske refleksjoner viser Dokka hva kristendommen har å tilføre våre rotete liv. Årets bok, En alvorlig lek, gir nye vinklinger på livet, døden og teologien. Å leke med teologien er et alvorlig arbeid. Åste Dokka arbeider som kommentator i avisa Vårt Land og som forlagsredaktør i Vårt Land forlag.

Paul-Leer Salvesen (f. 1951) er forfatter, teolog og professor. Hans mange fagbøker undersøker tema som menneskesyn, skyld og straff, liv og soning, og etikk og bibelske temaer. Søke sannhet (2022) er skrevet som en dialog sammen med sønnen Tarjei, og undersøker hva forskere og gravejournalister kan lære av hverandre. Paul Leer-Salvesen har også skrevet barnebøker, ungdomsbøker og romaner for voksne.

Samtalen ledes av Irene Gressli Haugen, avdelingsleder ved Norsk Forfattersentrum Sørlandet.

Arrangør: Norsk Forfattersentrum Sørlandet
Støttet av: Fritt Ord og Norsk Forfattersentrum Medlemsfondet

Foto av Åste Dokka: Verbum
Foto av Paul Leer-Salvesen: Cappelen Damm

Arrangementsserien #saklig

Høsten 2022 møter Paul Leer-Salvesen tre forfattere til samtaler om språk, skyld, straff og tilgivelse, og om jakten etter lykke og trygghet.

Begreper som sannhet, skyld, straff og tilgivelse kobles til disipliner som teologi, filosofi og justissystemet. Men det er hos enkeltmennesket begrepene blir virksomme. Hva betyr sannhet, skyld, straff og tilgivelse i vårt dagligliv og i våre mellommenneskelige relasjoner? Og hvordan preger disse begrepene vårt forhold til det offentlige og til samfunnets normer og krav?

Tirsdag 6. september: Line Norman Hjorth og Paul Leer-Salvesen
Tirsdag 11. oktober: Åste Dokka og Paul Leer-Salvesen
Tirsdag 8. november: Espen Gamlund og Paul Leer-Salvesen

3