Bransjeseminar for litteraturfeltet

Ordkalotten - Tromsø internasjonale litteraturfestival og Norsk Forfattersentrum inviterer til bransjeseminar i Tromsø, i forkant av Ordkalotten. Stikkord er forfatterøkonomi, synliggjøring og litteraturpolitikk.

Bransjeseminar for litteraturfeltet

Ordkalotten - Tromsø internasjonale  litteraturfestival og Norsk Forfattersentrum inviterer til bransjeseminar i Tromsø, i forkant av Ordkalotten. Stikkord er forfatterøkonomi, synliggjøring og litteraturpolitikk.

Deltakeravgift: 500,-  Dekker lunsj begge dager, middag onsdag, og inngang på forestillingen "Soft Manifesto". I tillegg får deltakerne rabatt på festivalbilletter/festivalpass til Ordkalotten

Påmelding til ingvild.holvik@forfattersentrum.no

15. november, Driv:

13:00 Registrering og lunsj

14:00 ÅPNING

Innledning ved Eirik Ingebrigtsen vedrørende forfatteres økonomiske vilkår og arbeidssituasjon anno 2017.

Redegjørelse og innblikk i hvordan forfattere kan dra nytte av Innovasjon Norge og SNN kulturnæringsstiftelsen.

Med: Knut Perander og Bjørn Eirik Olsen

Q&A

15.15 Publikumsutvikling, synlighet: Forlags, festivalers og medias rolle.

Skjønnlitteraturen har høy status, og kan løfte frem temaer av stor betydning for folks liv, som ellers ikke får plass i den offentlige samtalen. Hvordan utnytter festivalene dette i forhold til media, for å skape oppmerksomhet om seg selv og forfatterne? Hvordan jobber forlag i forhold til festivaler og media for å synliggjøre sine forfattere? Hvordan tenker avisredaktørene at litteraturen passer inn i kulturspaltene?

Med: Patrik Tornéus (Littfest Umeå), Geir Nummedal (Flamme forlag), Anita Overelv (Hamsundagene), Helge Nitteberg (Nordlys), Stig Jacobsen (iTromsø).  Moderator: Jan Tore Noreng

16.15 Pause

16.30 Retten til Ord og bok
Debatt om vilkårene for samisk bokproduksjon. Med: John Trygve Solbakk (forlegger og forfatter), Synnøve Persen, (forfatter), Henrik Olsen (Plan- og finanskomitéen, Sametinget). Samtaleleder: Lill-Tove Fredriksen (UiT).

19.00 Middag: Bardus

21.00 Forestilling: Soft Manifesto, Rådstua Teaterhus

____________________________________________________________________________

16. november, Kulturhuset, Forum

09.00 Litteratursatsing i kulturpolitikken

Innledning: Anne Oterholm, nestleder i Rådet, Norsk Kulturfond

Nordnorsk Litteraturstrategi

På bakgrunn av den nordnorske kulturavtalen 2014-2017 er det vedtatt en felles litteraturstrategi for de tre nordligste fylkene. Målet med strategien er å styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur. Fylkesbibliotekene i de tre fylkene har i samarbeid kommet fram til strategien og vil ha hovedansvar for at den følges opp. Lenke til strategien her.

Hvordan vil litteraturfeltet merke satsingen? Hvilke tiltak prioriteres? Hvilke muligheter og utfordringer ligger i strategien?

Med: Sunniva Knutsen (Finnmark fylkesbibliotek, arbeidsgruppen for Nordnorsk litteraturstrategi), Sigrid Ina Simonsen (fylkesråd for kultur i Troms), Geir Knutson (Nestleder Kultur, Miljø og Folkehelse, Nordland). Moderator: Endre Lund Eriksen

10:00  DKS-peptalk
DKS er en stor oppdragsgiver, en DKS-turné kan gi et stort tilskudd til forfatterøkonomien og skaper kontakt mellom forfatter og et ungt publikum. Hva menes med «produksjon», hva ønsker fylkene, hvordan skrive en god søknad?

Med: Helle Ramstad  (Kultur i Troms), Sissel Kristensen (Norsk Forfattersentrum/Litteraturbruket) Jan Tore Noreng (forfatter), DKS Tromsø.

11.00: Lunsj

ORDKALOTTEN BEGYNNER

12.00: Ferske bøker, Tromsø bibliotek

17.00: Åpning Ordkalotten, Tromsø bibliotek

Fullt program for Ordkalotten finner du her

Bransjeseminaret er støttet av Innovasjon Norge, Sparebanken Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse og Fritt Ord.
Bransjeseminaret finner sted i forlengelsen av Innovasjon Norges Xn-konferanse: https://www.facebook.com/events/1746364305408979/