Bli med meg heim! Boađe mielde ruoktut!

Kva definerer ein heimplass? Kva har heimplassen å seia for språket og skrivinga? Korleis ein kan føle seg heime eller kanskje ikkje heime i skriftspråket ein bruker?

Bli med meg heim! Boađe mielde ruoktut!

Vi inviterer til eit møte mellom to forfattarar med eit gjennomtenkt forhold til språket sitt og kva det betyr for identiteten deira. Kva skjer når dei inviterer kvarandre til heimplassen sin?

Bli med Anna Kleiva heim til Irene Larsen i Ersfjordbotn, Bryggejentene, torsdag 6. mars kl. 19.00

Forfattarturneen Bli med meg heim! / Boađe mielde ruoktut! set fokus på språkleg identitet og litterær kreativitet. Irene Larsen og Anna Kleiva vil lesa frå bøkene sine og samtale med kvarandre.

Irene Larsen kjem frå Skjervøy og er busett i Ersfjord utanfor Tromsø. Ho debuterte i 2005 med diktsamlinga Anemonepust, som ho vann Blixprisen for. I 2008 kom andreboka, Framtida er ein stad til høgre for tavlekanten. I diktsamling nummer tre, Sortsolsafari, frå 2013, er poeten sin sjøsamiske bakgrunn utgangspunkt.

Anna Kleiva er fødd i Oslo. Ho er oppvaksen på Vinstra og bur i Oslo. Ho debuterte med diktsamlinga Ti liknande versjonar i 2011. Andreboka, Vårar seinare, er ein song om ei bygd, og kjem ut våren 2014.

Ersfjordbotn, Bryggejentene, torsdag 6. mars kl. 19.00
Vinstra, Nord-Fron bibliotek, fredag 7. mars kl. 19.30

Arrangør: Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Nord-Fron bibliotek og Tromsø bibliotek
Støtta av: Fritt Ord

Mii lea ruoktu? Maid mearkkaša ruoktu gillii ja čállimii? Mo sáhttá dovdat ahte čállingiella lea sihke ruovttoeanan ja amas eanan?

Mii bovdet guokte girječálli geain leat čielga jurdagat giela birra ja maid mearkkaša sudno identitehtii. Mii geavvá go nubbi bovdejuvvo nuppi ruovttobáikái?

Vuolgge Anna Kleiva olis Irene Larsena ruovttobáikái Earesvuotna, Bryggejentene, duorastat njukčamánu 6. beaivvi dii. 19.00.

Girječálliidturnéa Boađe mielde ruoktut / Bli med meg heim deattuha gielalaš identitehta ja čállinkreativitehta. Irene Larsen ja Anne Kleiva lohkaba girjjiineaskka ja ságastallaba.

Irene Larsen lea eret Skiervvás ja orru dál Earesvuonas Romssa olggobealde. Su vuosttaš girji lei diktačoakkáldat Anemonepust, man ovddas vuittii Blixbálkkašumi 2005. 2008 bođii su nubbi girji, Framtida er ein stad til høgre for tavlekanten. Su goalmmát diktačoakkáldagas, Sortsolsafari, almmuhuvvon 2013, lea Larsena mearrasámi duogáš guovddášlaš fáddán.

Anna Kleiva riegádii Oslos. Lea bajásšaddan Vinstras ja orru dál Oslos. Su vuosttaš girji, diktačoakkáldat Ti liknande versjonar, bođii 2011. Nubbi girji, Vårar seinare, lea giliservodaga lávlla, ja boahtá 2014 giđa mielde.

Earesvuotna, Bryggejentene, duorastat njukčamánu 6. beaivvi dii. 19.00
Vinstra, Nord-Fron girjerájus, bearjadat njukčamánu 7. beaivvi dii. 19.30

Lágideaddji: Norgga Girječálliidguovddáš ovttasbarggus Nord-Fron girjerádjosiin ja Romssa girjerádjosiin
Ruhtadeaddji: Fritt Ord

Bures boahtin Earesvutnii ja Vinstrai!