Årsmøtet 2024

Kjære medlem, velkommen til årsmøtet 2024. Vi håper å se så mange som mulig av dere, det er viktige saker som skal diskuteres.

Årsmøtet 2024

Fra årsmøtet i 2023. Fra venstre Ingvild Christine Herzog, Marta Breen og Alfred Fidjestøl

Økonomien er trang – så vi har forsøkt å finne en god løsning for avviklingen av årsmøtet som både lar oss gjennomføre møtet på best mulig vis, og i tillegg byr på hygge og sosialt samvær. Årets årsmøte finner derfor sted på veldig spennende Factory Tøyen klokken 19:00 (merk tiden!). Vi serverer kaffe og te og vann når dere kommer, og ved møtets avslutning blir det pølsefest og øl, vin og brus. To varianter pølser- uten melk og gluten (som gjelder de aller fleste pølser), og veganske.

Det er enkelt å finne veien, T-banen og 20-bussen går så å si til døren.

Skal du komme langveisfra må du lese nøye praktisk info under, her er det frister å forholde seg til.

Kjære medlem – hvis du er blodfersk og ny og tenker at dette er skremmende greier, neinei, dette er for akkurat deg! Hvis du er litt årsmøte-mett etter en turbulent vår og tenker at dette går det an å stå over, kom likevel! Forfattersentrums drift og virke er til syvende og sist styrt av og bestemt av deg – dessuten vil det bli både interessant, hyggelig og givende. Hos oss samles hele forfatterfeltet, og det er fint å møte hverandre på tvers også. Uansett hvem du er eller hvor du er i ditt forfatterliv, Norsk Forfattersentrums årsmøte er en god og viktig møteplass. Vi trenger deres perspektiv.

Praktikalia:

Norsk Forfattersentrums årsmøte 2024 finner sted på Factory Tøyen i Oslo. Adressen er Kjølberggaten 21, 0653 Oslo.
Fredag 19. april klokken 19.00 presis starter møtet, og avsluttes klokken 22:00
Dørene er åpne fra klokken 18.15 for registrering.

Sakspapirer

Dagsorden og alle sakspapirer sendes ut to uker før årsmøtet, digitalt.
Vi minner om at du må betale medlemskontingenten for å ha stemmerett på årsmøtet.
Vi ber dere om å lese godt gjennom årsmeldingen på forhånd og gjerne forberede spørsmål og innspill.  
Påmeldingen kan gjelde enten bare årsmøtet, eller både årsmøte og middag.

Påmeldingsfrist til årsmøtet var fredag 22. mars 2024

OBS! NYTT OM REISEREFUSJON

Forfattersentrum dekker billigste reisevei for reisende utenfor Oslo og Akershus, men det må meldes fra på påmeldingen, og må meldes fra om senest 11. mars.

Reiseregning med bilag må være oss i hende senest 2 uker etter årsmøtet. Her er vi blitt veldig strenge, så pass nøye på fristen.

Forfattersentrum dekker også overnatting innen en viss grense, så lenge bostedet ditt er utenfor Oslo og Akershus (ja, vi mener Akershus og ikke hele Viken). Ønsker du dekket overnatting MÅ du melde fra om dette ved påmeldingen, og vi bestiller rom for deg. Da kan du ikke ordne med rom selv. Førstemannprinsippet gjelder, og etter fristen 11. mars er det for sent. Om du får rom, minner vi om at dette er en bindende påmelding. Vi har som regel mange på venteliste. Uteblir du fra rommet uten å gi beskjed, kan vi måtte fakturere deg kostnaden for rommet.

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet!

Med vennlig hilsen, på vegne av administrasjonen og styret,
Ingvild Christine Herzog, daglig leder og Alfred Fidjestøl, styreleder

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa