Årsmøtet 2022

Nå er det endelig fysisk årsmøte igjen! Til deg med mange årsmøter under beltet og en viss årsmøte-tretthet: vi trenger deg, din erfaring og kunnskap! Og om du er helt ny og fersk og tenker du ikke har så mye peiling eller meninger du har lyst til å lufte, vi trenger deg! Uansett hvem du er - vi trenger ditt perspektiv, vi ønsker akkurat din tilstedeværelse.

Årsmøtet 2022

Kjære medlem!

Nå er det endelig fysisk årsmøte igjen! Til deg med mange årsmøter under beltet og en viss årsmøte-tretthet: vi trenger deg, din erfaring og kunnskap! Og om du er helt ny og fersk og tenker du ikke har så mye peiling eller meninger du har lyst til å lufte, vi trenger deg! Uansett hvem du er - vi trenger ditt perspektiv, vi ønsker akkurat din tilstedeværelse.

KOM PÅ ÅRSMØTET! Det er viktig å være en del av det litterære felleskapet, å være med på å forme sin egen organisasjon, og å ha det moro mens du gjør det.

Norsk Forfattersentrums årsmøte finner sted på Månefisken i Oslo Sagveien 23 A, fredag 22. april klokken 18.00 presis.
Dørene er åpne fra klokken 17.15 for registrering.

Panelsamtale

Etter at årsmøtet er gjennomført skal vi ha en pause før vi presenterer et svært interessant og spennende panel: Heidi Marie Kriznik, styreleder for DnF; Eystein Hanssen, styreleder for Forfatterforbundet; Alexander Løken, styreleder for NBU; samt Arne Vestbø, generalsekretær for NFFO. De skal samtale om den litteraturpolitiske statusen etter to år med pandemi, og hva som blir de viktigste utfordringene fremover, som endringer i bransjen, forfatterrollen, det økte fokuset på og behovet for sosiale rettigheter, samt viktigheten av gode stipend- og utviklingsmuligheter med mere.

Som vanlig avslutter vi med middag og kollegialt samvær.

Sakspapirer

Dagsorden og alle sakspapirer sendes ut to uker før årsmøtet, digitalt. Vi minner om at du må betale medlemskontingenten for å ha stemmerett på årsmøtet. Vi ber dere om å lese godt gjennom årsmeldingen på forhånd og gjerne forberede spørsmål og innspill.
Påmeldingen kan gjelde enten bare årsmøtet, eller både årsmøte og middag.

Påmeldingsfrist var torsdag 31. mars 2022.

Praktisk informasjon:

Forfattersentrum dekker billigste reisevei for reisende utenfor Oslo og Akershus, men det må meldes fra på påmeldingen, og reiseregning med bilag må være oss i hende senest 4 uker etter årsmøtet. Her er vi blitt veldig strenge, så pass nøye på fristen.

Forfattersentrum dekker også overnatting innen en viss grense, så lenge bostedet ditt er utenfor Oslo og Akershus (ja, vi mener Akershus og ikke hele Viken). Vi har i skrivende stund (14. mars kl. 0900) fylt opp de forhåndsbestilte værelsene. Kryss av på «JA» dersom du vil på venteliste.

Førstemannprinsippet gjelder, og etter fristen er det for sent. Om du får rom, minner vi om at dette er en bindende påmelding. Vi har som regel mange på venteliste. Uteblir du fra rommet uten å gi beskjed, kan vi måtte fakturere deg kostnaden for rommet.

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet!

Med vennlig hilsen, på vegne av administrasjonen og styret,
Ingvild Christine Herzog, daglig leder og Alfred Fidjestøl, styreleder

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa