Årsmøtet 2020

Kjære medlem!
Norsk Forfattersentrums årsmøte finner sted på Månefisken i Oslo, Sagveien 23A, fredag 27. mars klokken kl. 18.00 presis.
Dørene er åpne fra kl. 17.00 for registrering. Som vanlig avslutter vi med middag og kollegialt samvær.

Dagsorden og alle sakspapirer sendes ut to uker før årsmøtet. Vi minner om at du må betale medlemskontingenten for å ha stemmerett på årsmøtet.
Vi sender en egen e-post med krav om innbetaling av medlemskontingenten for 2020 i uke 7.

Denne invitasjonen er til deg, enten du er helt nytt medlem med så vidt en bok under beltet og sjenert, eller du har vært medlem siden 1968.
KOM PÅ ÅRSMØTET, vi er der for dere alle og gleder oss. Det er viktig å være en del av det litterære felleskapet, å være med på å forme sin egen organisasjon, og å ha det moro mens du gjør det.

Påmeldingen kan gjelde enten bare årsmøtet, eller både årsmøte og middag.

Påmeldingsfrist er onsdag 11. mars.

Litt praktisk informasjon:
Forfattersentrum dekker billigste reisevei for reisende utenfor Oslo og Akershus, men det må meldes fra på påmeldingen, og reiseregning med bilag må være oss i hende senest 4 uker etter årsmøtet. Her er vi blitt veldig strenge, så pass nøye på fristen.

Forfattersentrum dekker også overnatting innen en viss grense, så lenge bostedet ditt er utenfor Oslo og Akershus (ja, vi mener Akershus og ikke hele Viken). Skal du få dekket overnatting  dette meldes fra på påmeldingen innen fristen, og vi bestiller rom for deg. Du kan ikke ordne med rom selv. Førstemannprinsippet gjelder, og etter fristen er det for sent. Om du får rom minner vi om at dette er en bindende påmelding. Vi har som regel mange på venteliste. Uteblir du fra rommet uten å gi beskjed, vil vi fakturere deg kostnaden for rommet.

Viktig:
Vi kommer også i år til å sende ut årsmeldingen kun som lenke. Vi kommer til å korte noe ned på gjennomgangen, og vi ber deg derfor om å lese den gjennom på forhånd og gjerne forberede spørsmål og innspill.

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet.

Med vennlig hilsen, på vegne av administrasjonen og styret,
Ingvild Herzog, daglig leder og Mikkel Bugge, styreleder

Påmeldingsskjema

Ditt navn

E-post

Telefonnummer

Vil du være med på middagen?
JaNei

Har du allergier, skriv dem inn her?

Trenger du overnatting?
JaNei

Dersom du krysser "Ja" på overnatting vil vi bestille rom for deg. Du kan ikke ordne med rom selv. «Først til mølla»-prinsippet gjelder, og etter fristen er det uansett for sent. Om du får rom minner vi om at dette er en bindende påmelding. Uteblir du fra rommet uten å gi beskjed vil vi fakturere deg kostnaden, da vi som regel har mange på venteliste.

Trenger du reisestøtte?
JaNei

Norsk Forfattersentrum dekker billigste reisevei for reisende utenfor Oslo og Akershus, men det må meldes fra her i påmeldingen og reisebilag må være oss i hende senest 4 uker etter årsmøtet. Her er vi blitt svært strenge, og ber dere hjelpe oss med dette.

Er du medlem i NBU?
JaNei

I så fall, skal du på årsmøte i NBU?
JaNei

Har du spørsmål?