Åpning av lesekiosk i Thornæsparken!

Fredag 12. juni kl. 13.00 klipper vi snora og ønsker velkommen til Trondheims første lesekiosk! Det vil bli opplesninger fra forfatterne Heidi-Anett Haugen og Marit Daaland Lesjø, samt noen bevingede ord fra lesekioskens faddere.

Åpning av lesekiosk i Thornæsparken!

Lesekioskene er et landsdekkende litteraturformidlingsprosjekt, satt i gang av hvor de gamle røde nasjonalskattene fylles med andre nasjonalskatter (her: bøker), og i kiosken kan du bytte bøker, finne nye eller bare legge igjen gamle til en ny leser. Målet er å tilgjengeliggjøre litteratur og gode leseropplevelser for det norske folk. Foreningen !les har satt i gang prosjektet, og med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB skal de gjøre hundre telefonkiosker i hele landet om til lesekiosker. Dette blir den første kiosken som åpner i Trøndelag, og Norsk Forfattersentrum Midt-Norge vil fungere som fadder for kiosken.

Arrangementet gjennomføres i henhold til smittevernsregler. Vi ønsker at du holder god avstand. Det vil bli satt ut sprit og servietter i kiosken, og vi oppfordrer alle til å tørke godt av bøkene og ikke ta på flere bøker enn de de ønsker å ta med seg heim.

Velkommen til åpning, bokbytting og nye leseroppleveler!

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa