Oppdrag i skole utenom DKS

Gjeldende minimumssatser for honorering av forfattere på oppdrag i skolen utenom Den kulturelle skolesekken. Forfatterne står fritt til å be om høyere honorar enn minstesatsene. Reise, opphold og diett (statens satser) kommer i tillegg. Norsk Forfattersentrum sørger for fakturering og utbetaling.

Enkelttime (45 min.) i klasserom under 33 elever: Fra kr 2 000,-
Enkelttime (45 min.) i klasserom 33–60 elever: Fra kr 2 400,-
Enkelttime (45 min.) i klasserom over 60 elever: Fra kr 2 500,-

Klokketime (60 min.) i klasserom under 33 elever: Fra kr 2 200,-
Klokketime (60 min.) i klasserom 33–60 elever: Fra kr 2 700,-
Klokketime (60 min.) i klasserom over 60 elever: Fra kr 2  900,-

Dobbeltime (90 min.) i klasserom under 33 elever: Fra kr 2 500,-
Dobbeltime (90 min.) i klasserom 33–60 elever: Fra kr 3 100,-
Dobbeltime (90 min.) i klasserom over 60 elever: Fra kr 3 300,-

Skrivekurs
Kurs à 2 timer: Fra kr 3 600,-
Pr. ekstra time samme dag: Fra kr 1 000,-

Honorar for bruk av (andres) tekst og/eller illustrasjon

Eksisterende honorarsats tar utgangspunkt i styrevedtaket i TONO om bruk av mekanisk musikk i litterære produksjoner, datert 1. november 2015. Forfattersentrum arbeider for at det snarest mulig skal fremforhandles en avtale med illustratører om vederlag for bruk av illustrasjoner.

BRUKEN SKAL ALLTID GODKJENNES AV RETTIGHETSHAVER I FORKANT!

For bruk i Den kulturelle skolesekken:

Bruk av tekst, pr. dag: kr  300,-
Bruk av illustrasjon, pr. dag: kr  300,-

Ved bruk av mange illustrasjoner og/eller bruk som krever bearbeiding, tilrettelegging eller ved produksjoner hvor illustrasjonene utgjør en vesentlig del av forestillingen skal det avtales særskilt honorar