Utlysning av produksjonsmidler i mai

Anders Totland var en av forfatterne som fikk tildelt produksjonsmidler i 2018. Foto: Lars-Martin Teigen

Vi får mange spørsmål om når produksjonsmidlene våre vil bli lyst ut. Svaret er 1. mai.

Verdt å merke seg er at vi i år vil dele ut maksimalt kr 30 000 til hver enkelt produksjon. Søknadsfristen kommer til å være 10. mai 2019.

Om produksjonsmidlene
Norsk Forfattersentrum har siden 2014 delt ut støtte til litterære produksjoner. Målet er å styrke både litteraturens plass og de litterære produksjonene som formidlingsform i skolen, innenfor og utenfor Den kulturelle skolesekken. Produksjonene som får støtte må igangsettes i løpet av året og skal være tilgjengelige for skolesekken neste år.