Søknad til medlemsfondet

Navn på søker (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Postadresse (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Hva søker du til (obligatorisk)

Søknadssum (obligatorisk)

Kontonummer for utbetaling (obligatorisk)

Mottaker av utbetaling, hvis annen enn søker

Eventuell merking av utbetaling

Når skal prosjektet/arrangementet gjennomføres? (obligatorisk)

Prosjektbeskrivelse (obligatorisk)

Legg ved budsjett og finansieringsplan xls|xlsx|pdf|doc|docx (obligatorisk)

Er noe uklart eller får du problemer med skjemaet kan du sende e-post til medlemsfondet@forfattersentrum.no