Produksjonsmidler 2019

Den norske slavehandelen av Anders Totland var en av produksjonene som mottok støtte i 2018 (Foto: illustrasjon)

Norsk Forfattersentrum v/ Litteraturbruket skal ogå i 2019 midler til rådighet for litterære produksjoner. Men grunnet en svært presset økonomisk situasjon er potten i år redusert til 300 000 kroner. Dette innebærer at det maksimale beløpet det kan søkes om er 30 000 kroner, samt at vi i år ikke vil sette til side egne Strømidler.

Se utlysningsteksten for 2019

DISSE HAR FÅTT PRODUKSJONSMIDLER I 2019

Tildeling ikke foretatt.

Oversikt tildelinger 2019

FAGUTVALGET 2019

Fagutvalget har bred kompetanse på både formidling og litteratur.

Se medlemmene i utvalget her.