Produksjonsmidler 2018

Skogen i hjartet

Litteraturbruket har i 2018 totalt 810 000 kroner til rådighet for strømidler og litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken. Produksjonene må igangsettes i løpet av året og skal være tilgjengelige for skolesekken neste år.

Midlene er stilt til rådighet av Norsk Forfattersentrum (750 000 kroner) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (60 000 kroner).

Se utlysningsteksten for 2018

 

 

 

DISSE HAR FÅTT PRODUKSJONSMIDLER I 2018

Styret i Norsk Forfattersentrum har behandlet innstillingen fra fagutvalget for produksjonsmidler 2018. Her finner du den komplette oversikten over tildelingene.

Oversikt tildelinger 2018

FAGUTVALG 2018

Fagutvalget har bred kompetanse på både formidling og litteratur.

Se medlemmene i utvalget her.