Produksjonsmidler 2017

Krokodilletyven

Litteraturbruket har i 2017 totalt 810 000 kroner til rådighet for  strømidler og litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken. Produksjonene må igangsettes i løpet av året og skal være tilgjengelige for skolesekken neste år.

Midlene er stilt til rådighet av Norsk Forfattersentrum (750 000 kroner) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (60 000 kroner).

Se utlysningsteksten for 2017

 

disse har fått PRODUKSJONSMIDLER I 2017

Styret i Norsk Forfattersentrum har behandlet innstillingen fra fagutvalget for produksjonsmidler 2017. Her finner du den komplette oversikten over tildelingene.

Innvilget produksjonsstøtte 2017

fagutvalg 2017

Fagutvalget har bred kompetanse på både formidling og litteratur.

Se medlemmene i utvalget her.