Produksjonsmidler 2016

produksjonsmidler 2016

Foto: privat

Litteraturbruket fordelte i 2016 totalt 810 000 kroner til strømidler og litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken. Produksjonene igangsettes i løpet av året og skal være tilgjengelige for skolesekken neste år.

Midlene er stilt til rådighet av Norsk Forfattersentrum (750 000 kroner) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (60 000 kroner).

Se utlysningsteksten for 2016

disse har fått produksjonsmidler i 2016

Styret i Norsk Forfattersentrum har på møtet 23. april behandlet innstillingen fra fagutvalget for produksjonsmidler 2016. Her finner du den komplette oversikten over tildelingene.

Innvilget produksjonsstøtte 2016

Fagutvalg 2016

Fagutvalget har bred kompetanse på både formidling og litteratur.

Se medlemmene i utvalget her