Produksjonsmidler 2015

Kakerlakken med den stygge frakken av Martine Grande.

Kakerlakken med den stygge frakken av Martine Grande.

PRODUKSJONSMIDLER 2015

Litteraturbruket skal i 2015 fordele totalt 810 000 kroner til strømidler og litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken. Produksjonene skal igangsettes i løpet av året, og skal være tilgjengelige for skolesekken neste år.

Midlene er stilt til rådighet av Norsk Forfattersentrum (750 000 kroner) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (60 000 kroner).

Se utlysningsteksten for 2015

 

DISSE HAR FÅTT PRODUKSJONSMIDLER 2015

Styret i Norsk Forfattersentrum har på møtet 16. april behandlet innstillingen fra fagutvalget for produksjonsmidler 2015. Her finner du den komplette oversikten over tildelingene.

Innvilget produksjonsstøtte 2015

 

Fagutvalg

Fagutvalget har bred kompetanse på både formidling og litteratur.

Se medlemmene i utvalget her