Reisen

Reisen er en bildebok av Veronica Salinas og illustratør Camilla Engman. Veronica besøker skoler og barnehager med fortelling og lek om boken og tematikken rundt den.

OM PRODUKSJONEN

Veronica Salinas er argentinsk og kom til Norge for 12 år siden. Hun er forteller, skuespiller og forfatter og ar turnert med forskjellige prosjekter i Norge.

Veronica forteller historien til bildeboken Reisen mens bilder fra boken projiseres i bakgrunnen. Hun forteller historien med humor og alvor, og besøket og samtalen blir en lek rundt bokens tematikk.

Barna får oppleve at en and blåser i land på et fremmed sted. Anda synes det er vanskelig å være på det nye stedet, fordi den ikke får kontakt med de andre dyra som allerede bor der. Etter hvert får den en venn og lærer det fremmede språket. Da blir alt bra, helt til den nye vennen blir blåst av gårde i en kraftig storm. Men da har anda lært hvordan man kan bli venner med fremmede.

Dette er en fortelling om identitet, både den man skaper gjennom møter med andre mennesker og kulturer, men også om det bildet en har av seg selv. De personlige omkostningene ved migrasjon, enten den er selvvalgt eller påtvunget, og viktigheten av å bli og å gjøre seg forstått er sentrale tema i denne boken.

Foto: Litteraturbruket

Foto: Litteraturbruket

Foto: Litteraturbruket

Foto: Litteraturbruket

Foto: Litteraturbruket

Foto: Litteraturbruket

om utøveren

Veronica Salinas er født i 1977. Hun er skuespiller, dramatiker og forfatter, opprinnelig fra Argentina, men er nå bosatt i Norge. Hun har bl.a. studert ved Teaterhøyskolen i Buenos Aires, har tatt forfatterutdanningen ved Norsk Barnebokinstitutt og fullfører nå en mastergrad i spansk og portugisisk ved universitetet i Oslo. Salinas har også blitt tildelt en rekke stipender fra bl.a. Statens Kunstnerstipend, NFFO og Fritt Ord. Hun har spilt og skrevet flere tekster for scenen presentert på Nordic Black, Det Åpne Teater, Det Norske Teatret, Beaivváš Sámi Nášunálateáhter og Riksteatret.

I 2012 ga hun ut bildeboken Reisen med illustrasjoner av Camilla Engmann. Ungdomsboken Og kom ut i 2016 – Skyggen i 2017.

Mer om Veronica Salinas i
forfatterkatalogen

Foto: Svein Størksen

Foto: Svein Størksen

produksjonsfakta

Målgruppe
3 – 6 år.

Produsent
Veronica Salinas

Arena
Sal / aula.

Teknisk behov
PC og projektor. Blending ønskelig, men ingen forutsetning.

Programlengde
Ca. 35 minutter. Maks to forestillinger per dag.

Elever
60 per forestilling

Opprigg
30 minutter

Nedrigg
10 minutter

Pris DKS
 Rammeavtalen med fylkesnettverket.

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

status

2013/14: Deichmanske bibliotek, Hareid bibliotek, Gjøvik bibliotek.

kontaktinformasjon

Veronica Salinas
Telefon: 92 61 01 98
E-post: veronica@salinas.no
www.salinas.no