Hva er en god historie?

Hva kjennetegner en god historie og hvordan skal elevene kunne skrive en selv? Forfatter og radiodokumentarist Berit Hedemann røper de gode og konkrete knepene, i et samspill mellom lydeksempler fra Radiodokumentaren i NRK og opplesning fra hennes roman All min forakt. En kjærlighets historie.

om produksjonen

Basic CMYKBerit Hedemann legger særlig vekt på dramaturgi og et konkret, bildeskapende språk, for å gjøre elevene bevisst på litterære virkemidler de kan bruke i egne tekster. De vil bli oppmerksomme på hvilke funksjoner de ulike språklige virkemidlene har, sånn at de bedre kan vurdere og forbedre sine egne tekster ut fra språklige og dramaturgiske kriterier.

Hedemann er muligens Norges mest erfarne radiodokumentarist og en svært erfaren oppleser. I tillegg til radioklipp vil hun også bruke utvalgte biter fra romanen All min forakt. En kjærlighets historie. Hun vil snakke om forelskelse og løgn, hvordan vi har hemmeligheter for hverandre, om bedrag og utroskap og svik,- og hvordan slike temaer kan bli til en god historie i stedet for nitrist sutring. Romanen tematiserer verdivalg som ærlighet versus løgn, spriket mellom den man framstiller seg som og den man er, aktuelle og kjente dilemmaer for unge mennesker.

Radioeksemplene som er valgt appellerer til ungdom med stor mulighet til identifikasjon, og radioeksemplene og romaneksemplene vil være et samspill mellom to kunstarter. Både radioeksemplene og partier i romanen er humoristiske, og Hedemann legger vekt på en lett, humoristisk form i samspill med elevene.

Hun forteller også om hvordan hun helt konkret fikk disiplinert seg til å skrive en bok.
Moralen er: Det er ikke så vanskelig å skrive en god historie, det er bare å tenke en riktig tanke i stedet for en gal tanke, det koster ikke mer og det tar ikke lenger tid. Og så er det bare å sette seg ned og skrive den.

om forfatteren

Foto': Terje Bringedal

Foto: Terje Bringedal

Berit Hedemann debuterte med romanen All min forakt. En kjærlighets historie på Gyldendal i 2014. Har tidligere gitt ut barneboka Melindas Mystiske Mysterium (1990) og en lærebok i historiefortelling på radio: Hør og se – en håndbok i bildeskapende radio(2006).

Hedemann har arbeidet i NRK, særlig i Radiodokumentaren på P2. Hun har selv vunnet to Prix Europa og 1 Prix Italia for sine radiodokumentarer, og Radiodokumentaren vant 14 internasjonale og nasjonale førstepriser under hennes ledelse. Hun har undervist i historiefortelling for journalister og forfattere, i VG, Dagens Næringsliv, Morgenbladet, Klassekampen, Journalisthøyskolen i Oslo, Medialinja i Volda, TV-regi på Lillehammer, Oktober forlag og Kagge forlag. Hun har også undervist i historiefortelling internasjonalt, i  Chicago, Dublin, Stockholm, Helsinki, Wien, Amsterdam, København, London, Jordan.

Mer om Berit Hedemann i
forfatterkatalogen

produksjonsfakta

Målgruppe
1. – 3. klasse VGS

Produsent
Berit Hedemann

Arena
Klasserom / grupperom / sal

Teknisk krav
Gode høyttalere knyttet til en pc for avspilling av lydeksempler

Programlengde
90 minutter. Maks to forestillinger pr. dag.

Elever
Max 80 per forestilling

Opprigg
15 minutter

Nedrigg
5 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

STATUS

Mottaker av Produksjonsstøtte for litterære produksjoner 2015.
Ny produksjon våren 2015

KONTAKTINFORMASJON

Berit Hedemann
Telefon: 41 55 60 87
E-post: berit@berithedemann.no