Hei, jeg er et dikt! – språkets utallige muligheter

Et improviserende og skrivestimulerende forfatterbesøk som inviterer til aktiv elevmedvirkning, og utforsker diktning i praksis gjennom muntlige og skriftlige og språkøvelser.
Besøket er fleksibelt og tilpasses skoler og oppdragsgivers ønsker: som dobbelttime med enkle språkøvelser, som heldagsopplegg med utdypende skriveverksted der deltakernes egen skriving vektlegges, evt. skrivekurs med gjentatte besøk.

om produksjonen

Forfatter og musiker Per Ivar Martinsen bruker dikt, sanglyrikk og kortprosa til å skape en kreativ atmosfære og vise hvordan man tar pennen fatt og dikter selv. Det reflekteres rundt litterære tekster; bør et dikt følge eller bryte regler, må en sangtekst rime, hva gjør én tekst mer spennende enn en annen?

Kreative prosesser oppstår ved dialog rundt tidløse tema: å se og bli sett, vennskap og samhold, ønsker og uro for fremtiden, kjønnsroller, identitet, det multikulturelle, relasjoner til voksne, det enkle og det vanskelige, humor og alvor, og gjerne det vi kaller kjærlighet …

Vårt språklige mangfold av dialekter, morsmål, muntlighet og slang bidrar til de ulike forfatternes originalitet – vi har alle noe på hjertet, små og store historier å fortelle, og man velger selv i hvilket toneleie den formidles.

Deltakerne oppfordres til å spisse ører og delta aktivt, med kreativ tilnærming til norskfagets sjangere og virkemidler, form og innhold – og for de som ønsker gis det mulighet for frivillig opplesning av nyskrevet tekst.

Foto: Martine Gulliksen

Hei, Jeg er et dikt! fordrer ingen tidligere skrive-erfaring. Grammatikk, rettskriving og fasit settes i midlertidig parentes. Viktigst er å by på seg selv, og bidra til en positiv gruppedynamikk med nysgjerrighet for språkets utallige muligheter.

Per Ivar har 15 års erfaring med besøk i Vgs, også hos tilrettelagte grupper. Hei, jeg er et dikt! passer like godt for samtlige elevgrupper, og bidrar til kreative felleserfaringer, med sosialt, pedagogisk òg kunstnerisk utbytte.

 

FORBEREDELSER

Elevene informeres om besøket og oppfordres til aktiv deltakelse, med en åpen tilnærming til språklig oppfinnsomhet. Utøver ønsker lærer til stede. Dette skaper positive felleserfaringer for videre bruk i norskfaget.

Om forfatteren

Per Ivar Martinsen er lyriker og gjendikter, låtskriver og musiker. Forfatterskapet omfatter utgivelser av poesi og prosa, gjendiktning og lyrikk til musikk. Bred arbeidsflate for Norsk Forfattersentrum og DKS siden 2005, med ulike skrivestimulerende forfatterbesøk i VGS. Han har turnert for DKS i fem fylker, og vært redaktør for skole-antologier. Han har holdt en rekke skrivekurs for ungdom på Litteraturhuset i Oslo og skrivekurs for eldre bl.a. gjennom Kirkens Bymisjon, samt kurs/jury-arbeid for Ungdommens Kulturmønstring. Han har drevet konsertvirksomhet med bandet Coydog i Tyskland og Norge og turnevirksomhet for Rikskonsertene med musikkproduksjonen Full Baluba!. Han har også gjort oppdrag for Akershus DKS’ tilrettelagte programtilbud, og deltatt i SKUP-prosjekt.

Annen erfaring omfatter håndverkerutdannelse, Forfatterstudiet i Bø, musikkjournalistikk, grafisk design, DJ, rekvisitør for såpeopera etc. Eventyrlysten ble vekket av en sjøreise til Afrika som barn, og den har siden ført til reiser i India, Sri Lanka, Japan, Canada & USA, Palestina og Jordan, Irland, Romania og ellers i Europa. Martinsen vandret nylig i Sevillas bakgater på jakt etter nye dikt … 27 års arbeidserfaring «på golvet» innen psykiatri og psykisk helse. Arbeid som kulturformidler alternerer med jobb som miljøterapeut i Bydel Gamle Oslo.

Foto: Privat

produksjonsfakta

Målgruppe
1.-3. trinn VGS

Produsent
Per Ivar Martinsen

Arena
Klasserom eller annet egnet lokale, f. eks lite auditorium

Teknisk behov
Stor, ikke-elektronisk tavle med kritt og svamp, evt. whiteboard og tusj

Programlengde
Fleksibelt etter avtale, fra 90 minutter/dobbelttime med enkle språkøvelser, til heldagsopplegg med utdypende skriveverksted der deltakernes egen skriving vektlegges, evt. skrivekurs med gjentatte besøk.

Elever
1 skoleklasse, grupper opp til 35

Opprigg / nedrigg
Tilgang til rommet 10 minutter i for- og etterkant

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket.

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. 

KONTAKTINFO

Per Ivar Martinsen
Telefon: 99 45 78 36
E-post: mombi@online.no