Hei, jeg er et dikt! – språkets utallige muligheter

En introduksjon til dikting i praksis: Gjennom dialog og undring utforskes fantasi og kreativ skriving, sjanger og virkemidler. I skjæringspunktet mellom punkens energi og Olav H. Hauges kloke poesi oppfordres deltakerne til å spisse ører og bidra aktivt med innspill rundt form og innhold – for de som ønsker gis det mulighet for frivillig opplesning av nyskrevet tekst.

 

Forfatterbesøket tilpasses skolene og oppdragsgivers ønsker: som dobbelttime med enkle skriveøvelser, som heldagsopplegg med utdypende skriveverksted der deltakernes egen skriving vektlegges, eller skrivekurs med gjentatte besøk.

OM PRODUKSJONEN

Lekent alvor og akrobatiske språk-eksperimenter etablerer en tillitsfull atmosfære og energisk gruppedynamikk. Forfatter og musiker Per Ivar Martinsen bruker dikt, kortprosa og sangtekster for å vise hvordan man tar pennen fatt og dikter selv. Det reflekteres rundt hva ulike tekster kan være: bør et dikt følge eller bryte regler, må en sangtekst rime, hva gjør én fortelling mer spennende enn en annen?
Med humorens nødvendighet og alvorets uunngåelighet lokkes kreativiteten frem fra sine skjul, men lysten til å skape kan ikke forlanges – «skal og må» veksles inn i deltakernes egne «kan og vil». Når god kjemi oppstår, kan fraspark til skriveøvelser og kreative prosesser skapes av dialog rundt tidløse tema: å se og bli sett, vennskap og samhold, ønsker og uro for fremtiden, kjønnsroller, identitet, det multikulturelle, tabu, psykisk helse, relasjoner til voksne, det enkle og det vanskelige, og gjerne det vi kaller kjærlighet …
Vårt språklige mangfold av dialekter, morsmål, muntlighet og slang er særegne ingredienser i den enkelte forfatters originalitet – vi har alle historier å fortelle, og man velger selv i hvilket toneleie og med hvilken type tekst de formidles.
Hei, jeg er et dikt! er lekent og åpent, sammensatt, mangetydig, enkelt òg komplisert – og vi kan være hjertelig uenige om hva en tekst kan eller «bør» være. Elevenes innspill og refleksjoner bidrar aktivt til programmets rekkefølge; noen ganger havner man på spennende og uventede sidespor – og på omveien tilbake finner man ofte gullkorn, gråstein, kråkesølv òg kreativt vågemot – dessuten oppdager vi at utgangspunktet ofte ser helt annerledes ut enn da vi «gikk oss vill» …
Begreper som meta-nivå, ellipse, assosiasjon, abstrakt, intuisjon og paradoks utforskes sammen med litterære virkemidler i praksis, iscenesatt i klasserommet i aktivt samspill med deltakerne.
Under skriveøvelsene settes «flinkhet», fasit, grammatikk og rettskriving i en foreløpig parentes – hvem vet om ikke sjenerthet, dysleksi, stamming, komplekser, psykiske fenomener og andre høyst individuelle særegenheter kan være viktige ingredienser i den enkelte forfatters originalitet? (Noen av våre mest anerkjente forfattere sliter selv med lese- og skrivevansker, men dét forhindrer dem ikke i å skrive eller å få utgitt bøker.)
Hei, jeg er et dikt! fordrer ikke tidligere skrive-erfaring. Viktigst er å bidra til et positivt samspill, med nysgjerrighet på språkets muligheter – med enkle ord: å by på seg selv.

FORBEREDELSER

Lærer/kulturkontakt informerer elevene om forfatterbesøket, og oppfordrer til aktiv deltakelse.
Hei, jeg er et dikt! inviterer til uformell dialog og sosialt samspill, med kreativ tilnærming til norskfagets sjangere og virkemidler.
Utøver ønsker lærer til stede som deltaker sammen med elevene. Dette skaper positive felleserfaringer for videre bruk i norskfaget, med dertil sosialt, pedagogisk òg kunstnerisk utbytte.

Om forfatteren

Foto: Privat

Per Ivar Martinsen er lyriker og gjendikter, låtskriver og musiker. Utgivelser av poesi og kortprosa, gjendiktning og lyrikk til plateutgivelser. Bred arbeidsflate for Norsk Forfattersentrum og DKS siden 2005, med skrivestimulerende forfatterbesøk i Vgs. Har turnert for DKS i fem ulike fylker, òg vært redaktør for skole-antologier. Holdt sitt sjette skrivekurs for ungdom på Litteraturhuset våren 2016. Også oppdrag for Ahus DKS’ tilrettelagte programtilbud, og SKUP-prosjekt. Har holdt skrivekurs for eldre gjennom Kirkens Bymisjon, og gjort kurs/jury-arbeid for Ungdommens Kulturmønstring. Musikkproduksjonen ”Full Baluba!” for Rikskonsertene, og konsertvirksomhet med bandet Coydog i Tyskland og Norge.

25 års arbeidserfaring «på golvet» innen psykiatri og psykisk helse: akutt, bokollektiv, rus og rehab, samt lavterskel-tilbud som musikkinstruktør. Arbeid som kulturformidler alternerer med jobb som miljøterapeut på et dobbeltdiagnose-team i Bydel Gamle Oslo.

Annen erfaring omfatter snekkerutdannelse, Forfatterstudiet i Bø, musikkjournalistikk, grafisk design, DJ, rekvisitør for såpeopera etc. Eventyrlyst ble vekket av en sjøreise til Afrika som barn, og har siden ført til reiser i India, Sri Lanka, Japan, Canada & USA, Palestina, Israel og Jordan, Irland, Romania og ellers i Europa – vandret nylig i Edinburghs bakgater på jakt etter nye dikt …

Har 25 års arbeidserfaring fra psykiatri & psykisk helse; akutt, bokollektiv, rehabilitering, lavterskel og som musikkinstruktør. Arbeidet som kulturformidler alternerer med jobb som miljøterapaut på et dobbeltdiagnose-team i Bydel Gamle Oslo.

Målgruppe
Videregående 1.-3. trinn

Produsent
Per Ivar Martinsen

Arena
Klasserom eller annet egnet lokale, f. eks lite auditorium

Teknisk behov
Stor, ikke-elektronisk tavle med kritt og svamp, evt. whiteboard og tusj

Programlengde
Fleksibelt etter avtale, fra 2 til 6 skoletimer, også lengre skrivekurs

Elever
1 skoleklasse, grupper opp til 35

Opprigg / nedrigg
Tilgang til rommet 10 minutter i for- og etterkant

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket.

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. 

KONTAKTINFO

Per Ivar Martinsen
Telefon: 99 45 78 36
E-post: mombi@online.no