Æ Å Trondheim litteraturfestival

Om festivalen

Æ Å Trondheim litteraturfestival vart etablert i 2003 og blir arrangert anna kvart år. Neste festival vil bli arrangert 14.–16. mars 2019. Ungdomsprogrammet starter allereie 12. mars. Arrangør er Norsk Forfattersentrum Midt-Norge i samarbeid med eit kunstnarisk råd beståande av forfattarar og litteraturvitarar.

Æ Å Trondheim litteraturfestival er kjenneteikna av kunstnarisk kvalitet, nordisk profil og inkluderande festivalstemning. Festivalen ynskjer å byggje ned moglege fordommar om at nyskapande, grenseoverskridande eller dristig litteratur er vanskeleg tilgjengeleg eller uforståeleg. Festivalen tek særleg ansvar for synleggjering av sjangrane lyrikk og lyrisk prosa.

Programmet for 2019 finner du her!

Kontakt

Prosjektmedarbeidar Siri Aurland Bredesen har kontordag tysdagar
Telefon: 21 09 57 70 / 481 49 921
E-post: siri.aurland.bredesen@forfattersentrum.no

aeaa-2007 aeaa-2009 aeaa-2011 aeaa-2013