Meld deg på Komma!

Nettverksmøte i DKS. Foto: Norsk Litteraturfestival

21.–22. september 2020 er det endelig klart for Komma, visningsarena for litteratur på Lillehammer.

Komma er et samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken i Innlandet, Den kulturelle skolesekken i Viken, Turnéorganisasjonen, Norsk Litteraturfestival, Kulturtanken og Forfattersentrum. Med Komma ønsker vi å synliggjøre god litteratur og bidra til bedre spredning, større bredde og mangfold innen Den kulturelle skolesekken og i andre sammenhenger der det er ønske og behov for god formidling av litteratur.

Et programråd har valgt ut hvilke produksjoner som vises under Komma. Utvalget er basert på produksjoner som produsenter, forfattere og fylker har meldt inn.

Komma foregår på Lillehammer rett i forkant av Pegasusfestivalen. I tillegg til visninger inviterer vi til felles lunsjer og festmiddag. Vi lover faglig påfyll og god stemning med nye og gamle venner. Vi har fokus på smittervern og legger til rette for trygge rammer omkring arrangementene. Vi forholder oss til de til en hver tid gjeldende anbefalingene til FHI og følger de nasjonale retningslinjene for arrangement.

Årets Komma-program, finner du her!

Påmeldingsskjema finner du her!