Strømidler

Har du en produksjon som er nesten helt klar? Vil du gjerne prøve ut en produksjon på en skoleklasse før turne? Trenger du en annen fagpersons blikk på ditt opplegg?

mikrofonStrømidler er Forfattersentrums midler til nesten ferdigstilte produksjoner. Med det menes produksjoner som har alle elementer på plass, men som trenger et publikum og et kritisk blikk.

Du kan få støtte til prøvevisninger, reisepenger, honorarer og lignende. Vi kan dekke honorarer til forfattere og/eller andre formidlere, og vi kan sette deg i kontakt med (og betale for) fagpersoner som dramaturger, skuespillere etc. Beløpet er svært begrenset; normalt  et par dagshonorarer i DKS.

Strømidler deles ut hele året og har ingen søknadsfrist.

Ta kontakt

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv kort om hva du ønsker støtte eller hjelp til.